Tesla i lekcja na temat krótkiej sprzedaży – dr Alexander Elder

20 lutego 2020

Tesla nadal rośnie. Wczoraj o kolejne 9%. Poniżej zamieszczamy krótką notkę od Alexandra Eldera odnośnie do krótkiej sprzedaży, short squeeze’u i ogólnie sytuacji wokół spółki Muska.

Tesla i lekcja na temat krótkiej sprzedaży - dr Alexander Elder

Istnieje kilka parametrów, które zawsze sprawdzam, zanim zdecyduję się na zajęcie pozycji na akcjach, długiej bądź krótkiej. Jednym z nich jest odsetek krótkiej sprzedaży (ang. short interest).

Co to jest krótka sprzedaż?

Krótka sprzedaż to czynność polegająca na sprzedaży instrumentów finansowych, nie będących własnością sprzedającego. Ma ona miejsce gdy inwestorzy sprzedają pożyczone akcje w nadziei, że później odkupią je po korzystniejszej cenie. Pożyczone akcje zawsze jednak ostatecznie muszą zostać zwrócone pożyczkodawcy. Jeśli cena akcji spadnie, sprzedający posiadający krótką pozycję może ją zamknąć, odkupując akcje po niższej cenie i zwracając pożyczkodawcy, co pozwoli wygenerować zysk. Ryzyko w krótkiej sprzedaży wynika z potencjalnego wzrostu akcji, co może zmusić sprzedającego do odkupienia akcji po cenie wyższej, czyli mniej korzystnej, generując tym samym stratę. Krótka sprzedaż umożliwia zarabianie na spadkach kursów instrumentów finansowych.

Czym jest odsetek krótkiej sprzedaży?

Odsetek krótkiej sprzedaży określa procentowy stosunek akcji danej firmy sprzedanych krótko do liczby wszystkich akcji w obrocie. Krótka sprzedaż dotyczy w jakimś stopniu prawie każdej spółki. Przykładowo jeśli firma wyemitowała sto milionów akcji, spośród których dwa miliony zostały sprzedane krótko, odsetek krótkiej sprzedaży wynosi 2%. Istnieje kilka źródeł, w których można znaleźć te wartości. Zwykle szukam ich na Finviz.com lub Shortsqueeze.com, wpisując odpowiedni ticker spółki.

Z mojego doświadczenia wynika, że niski, jednocyfrowy odsetek krótkiej sprzedaży (od 1 do 4%) jest całkowicie normalny i nie niesie ze sobą żadnego szczególnego przekazu. Kiedy jednak wartość odsetka krótkiej sprzedaży przekroczy podany poziom (tak jak teraz w Boeingu), zaczynam przyglądać się danej spółce uważniej. Jeśli wartość ta następnie przekroczy 10%, przekaz jest dla mnie bardzo wyraźny. Krótka sprzedaż przeważnie realizowana jest przez profesjonalnych inwestorów, a zatem jej intensywność rzadko jest duża. Zwiększenie się wartości odsetka krótkiej sprzedaży powyżej 10% oznacza mocne zaangażowanie tłumu. To nie jest normalne zjawisko, gdy tłum sprzedaje krótko, ponieważ działa on wówczas na obcym dla siebie terytorium. Co według Ciebie zrobi tłum, jeśli cena granych krótko akcji nagle zacznie rosnąć? Oczywiście wpadnie w panikę i zacznie uciekać z rynku. Aby zamknąć pozycję krótką, należy dokonać transakcji kupna, co oznacza, że w przypadku akcji o wysokim odsetku krótkiej sprzedaży istnieje permanentne zagrożenie paniką zakupową.

Jeśli kupiłeś akcje o wysokim odsetku krótkiej sprzedaży i doszło do paniki zakupowej, będziesz na wygranej pozycji. Jeśli jednak podczas paniki zakupowej sprzedawałeś krótko, konsekwencje mogą być bardzo bolesne. Osobiście nigdy nie gram krótko na akcjach, których odsetek krótkiej sprzedaży przekracza 10%. Wysoki odsetek krótkiej sprzedaży nie przesądza o wzroście, choć ryzyko dynamicznej zwyżki zawsze jest w takim przypadku podwyższone. Lubię to porównywać do przechowywania w garażu kilku pojemników z benzyną. Być może nic złego się nie stanie, ale jeśli pojawi się zaledwie kilka iskier, garaż wybuchnie.

Kiedy we wrześniu ubiegłego roku prowadziłem w Tallinie zajęcia dla Aripaev, odsetek krótkiej sprzedaży dla Tesli (TSLA) wynosił ponad 30%. Ostrzegałem wówczas przed graniem krótko na tej spółce. Sam handlowałem na niej wyłącznie w górę. Ten szalony skok z niespełna 300 $ (ceny obowiązującej podczas szkolenia) do ponad 900 $ (która została osiągnięta w tym tygodniu), przynajmniej w części był napędzony przez działania panikujących posiadaczy krótkich pozycji. Musieli kupować, aby pokrywać swoje straty, a to powodowało wzrost cen, co z kolei skutkowało paniką wśród pozostałych sprzedających. Mechanizm sam się napędzał. Dowodem na likwidowanie krótkich pozycji niech będzie fakt, że dziś odsetek krótkiej sprzedaży na TSLA wynosi poniżej 18%.

Podsumowując, sugeruję sprawdzać odsetek krótkiej sprzedaży dla każdej spółki, której akcjami zamierza się handlować. Włącz to do swoich rutynowych działań. Do zobaczenia na kolejnej lekcji!

Dr Alexander Elder
SpikeTrade.com
Vermont, USA

Więcej na temat inwestowania na akcjach i krótkiej sprzedaży dowiesz się z książek Alexandra Eldera:

maklerska program partnerski