Zabezpiecz swoją przyszłość finansową – odkryj potencjał PPK

25 kwietnia 2024

Cały czas zastanawiasz się, jak zapewnić sobie stabilną emeryturę bez konieczności licznych wyrzeczeń? Kluczem do budowania bezpiecznej przyszłości finansowej mogą okazać się Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), które pozwolą ci zyskać dodatkowe oszczędności i dadzą kontrolę nad inwestycjami. Zaraz przyjrzymy się bliżej, dlaczego warto korzystać z PPK i jakie korzyści niosą one dla twojej stabilności emerytalnej.

O pracowniczych planach kapitałowych. Dlaczego nie można polegać na emeryturze z ZUS-u?

Marzysz o beztroskim, spokojnym życiu na emeryturze i myślisz, że emerytura z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zapewni ci taką sielankę? Nic bardziej mylnego. Zderzysz się z nieprzyjemną prawdą, ponieważ obecny system emerytalny nie jest na tyle wydajny, aby zapewnić godną emeryturę. Niekorzystne zmiany demograficzne, a więc rosnąca liczba emerytów w porównaniu do osób aktywnych zawodowo sprawia, że system jest coraz bardziej obciążony. Aby lepiej nakreślić, jak trudna jest sytuacja, wystarczy powiedzieć, że obecnie emerytury stanowią około 50% naszego ostatniego wynagrodzenia. Jednak za kilka dekad wynik ten może się zmniejszyć nawet do 25%…

Czy oznacza to, że musimy porzucić nasze marzenia o dostatniej starości? Niekoniecznie, wystarczy tylko odpowiednio wcześnie zmienić swoje podejście i zacząć oszczędzać na inne sposoby. W związku z tym warto rozważyć udział w Pracowniczych Planach Kapitałowych, co pozwoli na budowanie funduszu emerytalnego na przyszłość i co najważniejsze – twój portfel nawet tego nie odczuje!

Pracownicze Plany Kapitałowe – definicja i cel programu

Pracownicze Plany Kapitałowe to programy emerytalne, które realizowane są we współpracy z pracodawcami i umożliwiają oszczędzanie części pensji na przyszłą emeryturę. Dodatkowo, do zbieranych środków dokłada się też pracodawca oraz państwo, więc aż żal nie skorzystać, prawda? A jednak wiele osób mimo autozapisu do programu wypisywało się z niego już na samym początku ze względu na złe wspomnienia z OFE. Tutaj można jednak być spokojnym o swoje środki, bo w ustawie określono, że zbierane na koncie pieniądze są w pełni prywatne. Państwo nie może nam więc ich ot tak zabrać, podobnie jak to wygląda ze środkami, które zbieramy na naszych kontach bankowych.

PPK co to?

PPK ma uzupełniać system oparty na składkach ZUS, gdyż ten okazuje się niewydajny i nie zapewni nam godnej emerytury. Pracownicze Plany Kapitałowe są odpowiedzią na problemy, z jakimi się aktualnie spotykamy, a więc ze starzejącą się populacją oraz potrzebą odpowiedniego zabezpieczenia emerytalnego. Program zaczęto stopniowo wdrażać w 2019 roku, zaczynając od dużych przedsiębiorstw, jednak później objęto nim również mniejsze firmy. Dzięki temu coraz więcej osób ma szansę czerpać korzyści z PPK, niezależnie od wielkości miejsca pracy.

Podmiotami, które są zwolnione z umowy o zarządzanie PPK, są:

  • przedsiębiorcy, którzy posiadają status mikroprzedsiębiorcy – w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców,
  • przedsiębiorcy prowadzący PPE (Pracownicze Programy Emerytalne), do których przystąpiło co najmniej 25% zatrudnionych.

Osobami, które mogą skorzystać z programu, są pełnoletni pracownicy zatrudnieni na umowy, od których odprowadza się obowiązkowe składki emerytalno-rentowe. Pracownicy poniżej 55 roku życia zapisywani są do programu automatycznie. Miało to na celu zwiększyć partycypację w tego typu programie, jednak wiele osób nie zastanawiając się nad swoim wyborem, często rezygnowała z niego już na samym początku. Wymagało to podpisania odpowiedniej deklaracji.

Warto wspomnieć, że wypisanie się z programu nie oznacza, że nie można do PPK wrócić. Zawsze można zmienić zdanie i ponownie się do niego zapisać.

Na oszczędności gromadzone w ramach PPK składają się trzy podmioty: osoby zatrudnione, firma oraz państwo. Pracownik oraz pracodawca finansują kwoty podstawowe, a więc kolejno 2 i 1,5% wynagrodzenia w danym miesiącu, jednak można również wpłacać kwoty dodatkowe, zwiększając wysokość wpłat.

Oprócz tego, od państwa otrzymuje się na początku kwotę powitalną w wysokości 250 zł, a następnie co roku 240 zł. Środki gromadzone są na kontach prowadzonych przez wybraną instytucję finansową. Zgodnie z ustawą to podmiot zatrudniający w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub reprezentacją pracowników dokonuje wyboru instytucji finansowej, której celem jest prowadzenie PPK.

Środki gromadzone na koncie PPK są inwestowane w fundusze zdefiniowanej daty, co pomaga dobrze zarządzać ryzykiem inwestycji. Z upływem lat portfel składa się w coraz mniejszej części z ryzykownych aktywów. Gdy jesteśmy młodzi, środki inwestowane są w akcje, które mogą przynieść większą stopę zwrotu, jednak nie są tak bezpieczne jak obligacje, które kupowane są, gdy jesteśmy już starsi.

Wypłata środków z PPK

Wypłata środków z PPK może odbyć się w każdej chwili, w końcu to środki prywatne. Jednak kiedy wycofamy środki przed 60 rokiem życia bez podawania przyczyny, musimy się liczyć z kilkoma konsekwencjami. Nasz zwrot zostanie wówczas pomniejszony o dopłaty pochodzące od państwa, a więc chodzi tutaj o wpłatę powitalną oraz dopłaty roczne. Zabrane zostanie również 30% środków pochodzących z wpłat pracodawcy oraz 19% podatku od zysków kapitałowych.

Istnieje również kilka sytuacji, w których można wypłacić środki bez potrąceń w szczególnych sytuacjach życiowych. Kiedy poważnie zachorujemy, spotka to nasze dzieci lub współmałżonka możliwe jest wypłacanie do 25% zgromadzonych środków.

Przy spełnieniu odpowiednich warunków można również wypłacić nawet 100% środków bez potrąceń. Taka sytuacja jest możliwa, kiedy potrzebujemy pieniędzy na wkład własny do kredytu hipotecznego. Korzystając z tej opcji, trzeba jednak pamiętać o tym, aby zwrócić te środki na rachunek PPK w ciągu 15 lat. Sposób ten pozwala na wykorzystanie nieoprocentowanej pożyczki.

Sama wypłata środków nie oznacza od razu rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Rachunek będzie nadal zasilany wpłatami z trzech źródeł, tj. z wynagrodzenia pracownika, od strony pracodawcy oraz państwa. Nie trzeba zatem składać żadnego oświadczenia o ponownym dokonywaniu wpłat.

Docelowo największe korzyści przynosi wypłata środków po 60 roku życia. Wtedy możemy cieszyć się zgromadzonymi środkami, unikając jakichkolwiek potrąceń. Domyślnie 25% środków wypłacanych jest wtedy jednorazowo, natomiast resztę otrzymuje się co miesiąc przez 10 lat. Daje to większe bezpieczeństwo finansowe w długim horyzoncie czasowym. W tym kontekście warto również zaznaczyć, że środki gromadzone w ramach PPK są dziedziczone, więc w razie śmierci uczestnika przed wypłatą wszystkich środków zostaną one przekazane spadkobiercom.

Pozostała jeszcze kwestia tego, jak zabrać się za wypłatę środków. Jest to bardzo proste, gdyż wystarczy złożyć wniosek do instytucji finansowej, która prowadzi nasz rachunek PPK.

Oszczędzanie w praktyce – kalkulator

W internecie znaleźć można wiele kalkulatorów, które dobrze pokazują, jak składki z różnych źródeł mogą polepszyć naszą sytuację w przyszłości. Na potrzeby przedstawienia przykładu weźmiemy na tapetę osobę zatrudnioną, w wieku 30 lat, która zarabia średnią krajową na poziomie 7768,35 zł brutto. Zakładamy, że oprócz kwoty odpowiadającej składce podstawowej osoba ta chce również wnieść wyższe dobrowolne wpłaty ze swojej strony w wysokości 2%. Domyślnie zakładamy, że środki wypłacane będą dopiero po 60 roku życia, aby uniknąć dodatkowych potrąceń. Pora sprawdzić, jak prezentują się wyniki!

Suma zgromadzonych środków przedstawia się imponująco, bo to aż 384 974 zł. Pozwoli to uzyskać jednorazową wypłatę w wysokości 96 244 zł oraz miesięczne wypłaty wynoszące 2 755 zł. Taka kwota prezentuje się już lepiej, niż gdyby mieć do czynienia wyłącznie z emeryturą z ZUS-u. Inwestowanie środków i magia procentu składanego sprawia, że wypracowany zysk stanowi bardzo dużą część zgromadzonych środków.

Ile oszczędzę w PPK?
Link do kalkulatora: https://www.mojeppk.pl/

Korzystając z powyższego kalkulatora, można na różne sposoby symulować wysokość wypłat z konta PPK. Spróbujcie sami i przekonajcie się, jak wiele można zaoszczędzić, zaczynając korzystać z Pracowniczych Planów Kapitałowych już dziś!

PPK, Twoje oszczędności na przyszłość

Skorzystanie z Pracowniczego Planu Kapitałowego nie stanowi dużego obciążenia dla ciebie czy też pracodawcy. Natomiast za kilka dekad docenisz, że zdecydowałeś się na ten krok. Zgromadzone środki pomogą zapewnić sobie godną emeryturę. Ten system oszczędzania daje możliwość systematycznego budowania funduszu emerytalnego, który zapewni stabilność i większy komfort w przyszłości. Istotne jest to, że budowany portfel może przynieść dodatkowe korzyści w postaci zysków kapitałowych.

Zarządzanie PPK

Co ważne, uczestnictwo w PPK eliminuje obawy związane z koniecznością samodzielnego podejmowania decyzji inwestycyjnych. To profesjonalne instytucje finansowe zarządzają zgromadzonymi środkami, co likwiduje stres związany z inwestowaniem i pozwala skoncentrować się na codziennych sprawach. Ostatecznie to nie my sami angażujemy się bezpośrednio w proces inwestowania środków, lecz zaufane instytucje finansowe, które dysponują wiedzą i doświadczeniem w tej dziedzinie.

Elastyczna forma oszczędzania

Warto również podkreślić, że PPK oferuje elastyczność, która pozwala dostosować oszczędzanie do indywidualnych potrzeb i sytuacji życiowych. Możliwość dokonywania dodatkowych wpłat czy wypłaty środków w szczególnych sytuacjach życiowych daje uczestnikom większą kontrolę nad swoimi finansami.

Pracownicze Plany Kapitałowe to przede wszystkim inwestycja w siebie, w spokojną starość, to inwestycja, która może przynieść liczne korzyści na dłuższą metę. Zgromadzone środki pozwalają na uniknięcie niepewności związanej z emeryturą z ZUS-u oraz na cieszenie się większą niezależnością i swobodą finansową w późniejszych latach życia.

Autorka: Patrycja Biernat

O drodze do wolności finansowej i prostym inwestowaniu dla każdego

Książka „Krok po kroku. O wolności finansowej i dostatnim, spełnionym życiu” JL Collinsa jest o tanim inwestowaniu indeksowym, stanowiącym filar procesu gromadzenia majątku, w którym nie chodzi o bogactwo sensu stricto. Skierowana jest mniej do inwestorów, a bardziej do pracowników i przedsiębiorców, którzy chcieliby zadbać o swoją finansową przyszłość.

W publikacji znajdują się dwa rozdziały napisane przez dr. Rafała Janika o polskich instrumentach inwestycyjnych: PPE, PPK oraz IKE i IKZE.

„Pieniądze pozwalają kupić wiele rzeczy, ale żadna z nich nie jest warta więcej niż niezależność” – JL Collins

Darmowego fragmentu publikacji w formie audio, w którym autor udowadnia dlaczego rynek nieustannie idzie w górę posłuchasz tutaj.

maklerska program partnerski