ANALIZA INWESTYCJI. Wybrane zagadnienia

Kategoria:
Wydawnictwo: SGH
Okładka: Miękka
stron: 176
Wymiary: B5

45,90 

Czas wysyłki: Towar tymczasowo niedostępny

Podziel się ze znajomymi:

Opis

Ze wstępu:

Pod hasłem „analiza inwestycji” rozumie się analizę dochodowości aktywów, ich wycenę, jak też analizę ryzyka. Niniejsza książka dostarcza narzędzi służących kwantyfikacji wymienionych parametrów w ujęciu zarówno indywidualnym, jak i portfelowym.

Znanym i uznanym od tysiącleci paradygmatem w praktyce gospodarczej człowieka jest obowiązek zapłaty wierzycielowi przez dłużnika należnych temu pierwszemu odsetek. Niezależnie, czy pożyczka dokonana jest w pieniądzu czy też w towarze (zbożu, daktylach, srebrze lub złocie). Zasady kalkulacji i naliczania procentu oraz stopy procentowej zostały zaprezentowane w rozdziale pierwszym.

Obligacje to sekurytyzowany (zamieniony na papier wartościowy) dług. Handel obligacjami to handel pieniądzem w czasie – z tego powodu niezbędne jest poznanie koncepcji struktury terminowej stóp procentowych. Temu zagadnieniu poświęcony został rozdział drugi.

Ciągi płatności są często stosowaną metodą spłaty długu wraz z odsetkami lub gromadzenia oszczędności. W rozdziale trzecim zawarto techniczne aspekty kalkulacji związanych z rentami.

Najczęściej stosowaną formą prawną, „wehikułem” transferu oszczędności od dostawców kapitału do jego odbiorców, jest umowa kredytu bankowego. Rozdział czwarty książki dotyczy zasad kalkulacji stopy procentowej i odsetek od kredytów, jak też kalkulacji ich kosztu.

Wymagana przez inwestorów dodatnia stopa procentowa (procent) w zamian za udostępnienie ich oszczędności (kapitału) jest wynagrodzeniem za upływ czasu i ryzyko.

Jak definiuje i kwantyfikuje się ryzyko, jak dokonać dekompozycji stopy procentowej na „cenę czasu” i „cenę ryzyka” – i wreszcie, w jaki sposób świadomy zysku i ryzyka inwestor dokonuje wyboru – to jest przedmiotem rozdziału piątego.

Mechanizmem transferu określonych rodzajów ryzyka są instrumenty pochodne. Ich analizie poświęcone zostały rozdziały szósty oraz siódmy.

Pieniądz jest miernikiem wartości – różne aktywa „sprowadza się do wspólnego mianownika” – tzn. analizuje się je przez pryzmat generowanych przepływów gotówki. Z tego względu jedną z najczęściej stosowanych metod wyceny jest metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) opisana w rozdziale siódmym.

Rozdział dziewiąty prezentuje narzędzia analizy wartości i zyskowności przedsiębiorstwa ze względu na jego strukturę kapitałową. Przedstawione zostają zjawisko dźwigni finansowej oraz teoria wyceny przedsiębiorstwa.

Książka jest skierowana do studentów studiów ekonomicznych, praktyków pragnących pogłębić swoją wiedzę oraz studentów innych kierunków, którzy chcą pracować w sektorze finansowym bądź przygotowują się do egzaminów zawodowych. W szczególności rekomendowana jest jako pomoc w części ilościowej egzaminu na maklera i doradcę inwestycyjnego jak też egzaminu Professional Risk Manager (PRM).

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „ANALIZA INWESTYCJI. Wybrane zagadnienia”