Analiza techniczna rynków finansowych

(84 opinie klienta)
Kategoria: , ,
Wydawnictwo: Maklerska.pl
ISBN: 9788393774395
Okładka: Twarda
stron: 446
Wymiary: 18 cm x 25,5 cm
Ebook: .mobi, .epub

Wybierz opcję:

Podziel się ze znajomymi:

Opis

„Analiza techniczna rynków finansowych” nie bez przyczyny nazywana jest biblią analizy technicznej.

To pozycja tak kompleksowa i uniwersalna, że bez niej trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie na rynkach finansowych. John J. Murphy dzięki swojemu 30-letniemu doświadczeniu i pracy w renomowanych instytucjach finansowych zabiera czytelnika w ekscytującą podróż po świecie analizy technicznej – podróż, do której jest znakomicie przygotowany i w której okazuje się doskonałym przewodnikiem. Zarówno język, jak i sposób prezentowania treści zachęcają do wzięcia udziału w wędrówce, niezależnie od stopnia zaawansowania i doświadczenia rynkowego.

Książka Johna J. Murphy’ego kładzie solidny fundament pod rozbudowę posiadanego przez inwestora warsztatu analitycznego. W sposób przystępny i zrozumiały przedstawiono w niej najważniejsze zagadnienia analizy technicznej, takie jak: teoria Dowa, konstrukcja wykresów czy rozpoznawanie trendów oraz formacji zapowiadających ich kontynuację bądź odwrócenie. W publikacji nie zabrakło również opisu istoty wolumenu, wskaźników analizy technicznej, m.in. średnich ruchomych i oscylatorów, a także japońskich technik analizy wykresów. Kolejne rozdziały poświęcone zostały teorii fal Elliotta, metodom zarządzania kapitałem czy analizie międzyrynkowej. Tak szerokie ujęcie tematu przez autora gwarantuje, że każdy z inwestorów znajdzie w tej pozycji narzędzia, które będzie w stanie wykorzystać do budowy własnych systemów transakcyjnych.

Wszystko to sprawia, że „Analiza techniczna rynków finansowych” jest pozycją obowiązkową w biblioteczce każdego inwestora i bestsellerem na skalę światową. To praktyczna wiedza w najlepszym wydaniu.

Andrzej Tomczyk

Więcej o książce „Analiza techniczna rynków finansowych” oraz innych książkach o analizie technicznej przeczytasz we wpisie blogowym „Książki z analizy technicznej – 7 sprawdzonych tytułów”.

Zobacz inne książki z analizy technicznej:

 

 

 

 

Krzysztof Kochan o książkach „Analiza techniczna w praktyce” oraz „Forex w praktyce”:

 

 

 

 

Spis treści

Rozdział 1 Filozofia analizy technicznej

  1. Filozofia, czyli uzasadnienie analizy techniczne
  2. Analiza techniczna czy fundamentalna?
  3. Rodzaj analizy a moment zawarcia transakcji
  4. Elastyczność i możliwości adaptacji analizy techniczne
  5. Zastosowanie analizy technicznej do badania różnych rodzajów rynków
  6. Zastosowanie analizy technicznej do różnych wymiarów czasu
  7. Prognozowanie gospodarcze
  8. Analiza techniczna czy analiza wykresów?
  9. Krótkie porównanie analizy technicznej rynków kapitałowych i terminowych
  10. Różnice w znaczeniu indeksów i wskaźników rynkowych
  11. Niektóre zarzuty wobec analizy technicznej
  12. Teoria błądzenia losowego
  13. Uniwersalne zasady

Rozdział 2 Teoria Dowa

  1. Podstawowe tezy
  2. Ceny zamknięcia i linie
  3. Kilka zarzutów wobec teorii Dowa
  4. Rynek akcji jako wskaźnik gospodarczy
  5. Teoria Dowa na rynkach terminowych
  6. Podsumowanie

Rozdział 3 Tworzenie wykresów

  1. Rodzaje wykresów
  2. Wykresy świecowe
  3. Skala arytmetyczna a logarytmiczna
  4. Tworzenie wykresów słupkowych
  5. Wolumen
  6. Liczba otwartych kontraktów
  7. Wykresy słupkowe sporządzone w układzie tygodniowym i miesięcznym
  8. Podsumowanie

Rozdział 4 Podstawowe pojęcia analizy trędu

  1. Trzy kierunki trendu
  2. Trzy stopnie trendu
  3. Linie wsparcia i oporu
  4. Linie trendu
  5. Wyznaczanie linii trendu
  6. Zasada wachlarza
  7. Znaczenie liczby trzy
  8. Kąt nachylenia linii trendu
  9. Linia kanału
  10. Proporcje pomiędzy poszczególnymi ruchami ce
  11. Linie tempa
  12. Wachlarze Ganna i Fibonacciego
  13. Wewnętrzne linie trendu
  14. Dni odwrotu
  15. Luki cenowe
  16. Podsumowanie

Rozdział 5 Podstawowe formacje zapowiadające odwrócenie trendu

  1. Formacje
  2. Dwa rodzaje formacji: zapowiadające odwrócenie trendu oraz sygnalizujące jego kontynuację
  3. Formacje głowy i ramion
  4. Znaczenie wolumenu
  5. Prognozowanie docelowego poziomu cen
  6. Odwrócona formacja głowy i ramion
  7. Złożona formacja głowy i ramion
  8. Formacje potrójnego szczytu i potrójnego dna
  9. Podwójne szczyty i podwójne dna
  10. Odchylenia od modelowej formacji
  11. Spodki i formacje V
  12. Podsumowanie

Rozdział 6 Podstawowe formacje zapowiadające kontynuację trendu

  1. Trójkąty
  2. Trójkąt symetryczny
  3. Trójkąt zwyżkujący
  4. Trójkąt zniżkujący
  5. Formacja rozszerzającego się (odwróconego) trójkąta
  6. Flagi i chorągiewki
  7. Formacja klina
  8. Formacja prostokąta
  9. Ruch mierzony
  10. Głowa i ramiona jako formacja zapowiadająca kontynuację trendu
  11. Potwierdzenie i rozbieżność
  12. Podsumowanie

Rozdział 7 Wolumen i liczba otwartych kontraktów

  1. Wolumen i liczba otwartych kontraktów jako wskaźniki wtórne
  2. Interpretacja wolumenu dla wszystkich rynków
  3. Interpretacja liczby otwartych kontraktów na rynkach terminowych
  4. Podsumowanie
  5. Kulminacja kupna i sprzedaży
  6. Raport o pozycjach zajmowanych przez graczy
  7. Obserwowanie poszczególnych grup uczestników rynku
  8. Pozycje grup uczestników rynku
  9. Liczba otwartych kontraktów na rynku opcji
  10. Wskaźnik wolumen sprzedaży/wolumen kupna
  11. Łączenie wskaźników nastroju z innymi narzędziami technicznymi
  12. Podsumowanie

Rozdział 8 Wykresy długoterminowe

  1. Znaczenie perspektywy długoterminowej
  2. Konstruowanie wykresów kontynuacyjnych
  3. Kontrakt bezterminowy
  4. Trendy długoterminowe podważają hipotezę przypadkowych ruchów cen
  5. Formacje na wykresach: odwrócenia tygodniowe i miesięczne
  6. Przejście od wykresów długoterminowych do krótkoterminowych
  7. Czy należy korygować wykresy długoterminowe o wskaźnik inflacji?
  8. Wykresy długoterminowe nie nadają się do podejmowania decyzji inwestycyjnych
  9. Przykłady wykresów długoterminowych

Rozdział 9 Średnie kroczące

  1. Średnia krocząca jako niwelator odchyleń
  2. Koperty
  3. Wstęgi Bollingera
  4. Wstęgi Bollingera jako docelowe poziomy cenowe
  5. Szerokość wstęgi mierzy zmienność
  6. Powiązanie średnich kroczących z cyklami
  7. Wykorzystanie liczb Fibonacciego w średnich kroczących
  8. Stosowanie średnich kroczących na wykresach długoterminowych
  9. Reguła czterech tygodni
  10. Optymalizować czy nie?
  11. Podsumowanie
  12. Adaptacyjna średnia krocząca
  13. Alternatywa dla średnich kroczących

Rozdział 10 Oscylatory i opinia większości

  1. Stosowanie oscylatorów w połączeniu z analizą trendu
  2. Mierzenie impetu
  3. Wskaźnik zmian (ROC)
  4. Konstruowanie oscylatora opartego na dwóch średnich kroczących
  5. Commodity Channel Index
  6. Wskaźnik siły względnej (RSI)
  7. Posługiwanie się poziomami 70 i 30 w celu uzyskiwania sygnałów
  8. Oscylator stochastyczny (K%D)
  9. Oscylator Williamsa %R
  10. Znaczenie trendu
  11. Kiedy oscylatory są najbardziej przydatne?
  12. Metoda MACD
  13. Histogram MACD
  14. Ujęcie długoterminowe
  15. Koncepcja działania wbrew opinii większości na rynkach terminowych
  16. Wskaźniki nastrojów uczestników rynku

Rozdział 11 Wykresy punktowo-symboliczne

  1. Wykresy punktowo-symboliczne a wykresy słupkowe
  2. Konstruowanie krótkoterminowego wykresu punktowo-symbolicznego
  3. Szerokość strefy konsolidacji
  4. Formacje cenowe
  5. Wykresy punktowo-symboliczne o trzykratkowym odwróceniu
  6. Konstruowanie wykresu o trzykratkowym odwróceniu
  7. Wytyczanie linii trendów
  8. Techniki pomiaru
  9. Taktyka stosowana przy zawieraniu transakcji
  10. Korzyści płynące ze stosowania wykresów punktowo-symbolicznych
  11. Wskaźniki techniczne
  12. Wykresy punktowo-symboliczne na komputerze
  13. Średnie kroczące na wykresach punktowo-symbolicznych
  14. Podsumowanie

Rozdział 12 Świece japońskie

  1. Wykresy świecowe
  2. Podstawowe świece
  3. Analiza formacji świecowych
  4. Filtrowanie formacji świecowych
  5. Podsumowanie
  6. Formacje świecowe

Rozdział 13 Teoria Elliotta

  1. Podstawowe zasady teorii Elliotta
  2. Teoria Elliotta a teoria Dowa
  3. Fale korygujące
  4. Reguła zmienności
  5. Kanały trendowe
  6. Czwarta fala jako obszar wsparcia
  7. Liczby Fibonacciego jako podstawa teorii fal
  8. Proporcje Fibonacciego i zależności procentowe
  9. Liczby Fibonacciego i czas
  10. Połączenie wszystkich trzech aspektów teorii fal
  11. Teoria Elliotta na rynkach towarowych i na rynkach akcjiPodsumowanie i wnioskiLiteratura przedmiotu

Rozdział 14 Cykle

  1. Cykle
  2. Koncepcja cyklu a metody analizowania wykresów
  3. Cykle dominujące
  4. Łączenie cykli o różnych długościach
  5. Znaczenie trendu
  6. Lewa i prawa translacja
  7. Wyodrębnianie cykli
  8. Cykle sezonowe
  9. Cykle na rynku akcji
  10. Styczniowy barometr
  11. Cykl prezydencki
  12. Łączenie analizy cykli z innymi narzędziami technicznymi
  13. Analiza spektralna
  14. Książki i programy komputerowe

Rozdział 15 Komputery i systemy transakcyjne

  1. Nieco o komputerze
  2. Grupowanie narzędzi i wskaźników
  3. Stosowanie narzędzi i wskaźników
  4. System paraboliczny i ruch kierunkowy
  5. Zalety i wady systemów transakcyjnych
  6. Potrzebna pomoc eksperta?
  7. Testowanie gotowych systemów lub tworzenie własnych
  8. Podsumowanie

Rozdział 16 Zasady zarządzania pieniędzmi i taktyka zawierania transakcji

  1. Trzy czynniki sukcesu na rynku
  2. Zasady zarządzania pieniędzmi
  3. Relacja zysku do ryzyka
  4. Operowanie różnymi jednostkami transakcyjnymi
  5. Jak postępować po okresach sukcesów lub niepowodzeń?
  6. Taktyka zawierania transakcji
  7. Łączenie wskazówek technicznych i zasad zarządzania pieniędzmi
  8. Rodzaje zleceń
  9. Wykorzystywanie wykresów krótkoterminowych
  10. Dzienne punkty osiowe
  11. Podsumowanie
  12. Rynek akcji
  13. Alokacja środków
  14. Zarządzane rachunki i fundusze powiernicze
  15. Profil rynku

Rozdział 17 Rynki akcji a rynki terminowe. Analiza międzyrynkowa

  1. Analiza międzyrynkowa
  2. Obrót programowany
  3. Powiązania pomiędzy obligacjami i akcjami
  4. Powiązania pomiędzy obligacjami i towarami
  5. Powiązania między towarami i dolarem
  6. Sektory i branże na rynku akcji
  7. Dolar i duże spółki
  8. Analiza międzyrynkowa i fundusze powiernicze
  9. Analiza siły względnej
  10. Siła względna i sektory
  11. Siła względna i akcje poszczególnych spółek
  12. Systematyczna analiza rynku
  13. Scenariusz deflacyjny
  14. Korelacja międzyrynkowa
  15. Analiza międzyrynkowa i sieci neuronowe
  16. Podsumowanie

Rozdział 18 Wskaźniki rynków akcji

  1. Dane
  2. Porównywanie indeksów rynkowych
  3. Wskaźnik wzrostów i spadków (A/D Line)
  4. Dywergencja A/D
  5. A/D dzienny i tygodniowy
  6. Odmiany wskaźnika A/D
  7. Oscylator McClellana
  8. McClellan Summation Index
  9. Nowe maksima i nowe minima
  10. Wskaźnik nowych maksimów i nowych minimów (New High-New Low Index)
  11. Wolumen wzrostowy i spadkowy
  12. Wskaźnik Armsa
  13. TRIN i TICK
  14. Wygładzanie wskaźnika Armsa
  15. Otwarty wskaźnik Armsa
  16. Wykresy equivolume
  17. Wykresy świecowe equivolume
  18. Porównywanie indeksów rynkowych
  19. Podsumowanie

Rozdział 19 Lista najważniejszych kwestii

  1. Lista najważniejszych kwestii
  2. Sposób koordynacji analizy technicznej i fundamentalnej
  3. Analityk techniczny
  4. Stowarzyszenie Analityków Technicznych (MTA)
  5. Ogólnoświatowy zasięg analizy technicznej
  6. Różne miana analizy technicznej
  7. Aprobata Rezerwy Federalnej
  8. Podsumowanie

Dodatek A Zaawansowane wskaźniki techniczne

  1. Wskaźnik popytu (Demand Index – DI)
  2. Herrick Payoff Index (HPI)
  3. Wstęgi STARC i kanały Keltnera
  4. Wzór na wskaźnik popytu (Demand Index – DI)

Dodatek B Profil rynku

  1. Graficzna prezentacja profilu rynku
  2. Struktura rynku
  3. Zasady profilu rynku
  4. Rozwój zakresu i formacje profilu rynku
  5. Analiza długoterminowej aktywności rynku
  6. Podsumowanie

Dodatek C Tworzenie systemu transakcyjnego

  1. Pięcioetapowy plan
  2. Etap pierwszy: Zacznij od koncepcji (pomysłu)
  3. Etap drugi: Zamiana koncepcji na zespół obiektywnych reguł
  4. Etap trzeci: Wizualny sprawdzian na wykresie
  5. Etap czwarty: Formalny test komputerowy
  6. Etap piąty: Ocena wyników
  7. Zarządzanie pieniędzmi
  8. Podsumowanie
  9. Słownik
  10. Bibliografia

O autorze

John J. Murphy zajmuje się analizą techniczną od trzydziestu lat. Był dyrektorem zespołu Futures Technical Research i starszym doradcą w Merrill Lynch. Przez siedem lat współpracował jako analityk z telewizją CNBC. Jest autorem trzech książek, w tym „Analizy technicznej”, poprzedniczki tej książki. Jego druga praca, „Międzyrynkowa analiza techniczna”, stworzyła nową dziedzinę badań. W swojej trzeciej książce, „Visual Investor”, Murphy stosuje analizę techniczną do badania rynku funduszy powierniczych.

W 1996 roku John J. Murphy założył wraz z twórcą oprogramowania Gregiem Morrisem firmę MURPHYMORRIS, Inc., która zajmuje się tworzeniem interaktywnych programów edukacyjnych i oferuje inwestorom bieżące analizy. Ich adres internatowy to: http://www.murphymorris.com.

John J. Murphy prowadzi także własną firmę konsultingową, JJM Technical Advisors, z siedzibą w Oradell, New Jersey.

Fragment książki

Odsłuchaj fragment książki dotyczący ogólnych założeń analizy technicznej. Klikając w tytuł podcastu możesz pobrać nagranie ze strony Spreaker w formie mp3:

Listen to „005. Analiza techniczna – podstawowe założenia | zalety i wady | teoria błądzenia losowego i efektywności rynków” on Spreaker.

Pobierz fragment książki w formacie .pdf: rozdział 1 „Filozofia analizy technicznej”.

Pobierz fragment książki w formacie .epub.
Pobierz fragment książki w formacie .mobi.

Recenzje ekspertów

Klasyczna pozycja bez której biblioteka inwestora i analityka technicznego nie może się obejść. Wbrew powszechnej opinii pozycja nie tylko dla początkujących, albowiem w każdej Biblii można znaleźć więcej danych i informacji niż w niejednej szczegółowej dysertacji.

Katarzyna Płaczek

Książka Murphy’ego przez wielu zwana jest „biblią analizy technicznej”. Jest w niej wszystko co dotyczy tego sposobu analiz. Ponadto jest to książka niejako dedykowana inwestorom na rynku futures (oryginalny tytuł to „Analiza techniczna rynków terminowych”), a zwłaszcza działających, w krótszej perspektywie. Znaczna część przykładów, to wykresy dzienne (minutowe i godzinowe). Z pewnością niezbędna rzecz dla wszystkich początkujących.

Grzegorz Zalewski

Analiza techniczna rynków finansowych Murphy’ego jest książką, która znana jest w środowisku inwestorów jako „Biblia analizy technicznej”. Zawiera opisy wszystkich elementów analizy technicznej: teorię Dowa, analizę trendów, analizę formacji oraz analizę wskaźników. Książka szeroko opisuje praktyczne aspekty inwestowania, metody zarządzania kapitałem, podstawy analizy cykli oraz fal Elliotta. Znajdziemy w niej również słowniczek pojęć oraz definicje podstawowych i zaawansowanych wskaźników analizy technicznej. Mimo upływu lat dzieło Murphy’ego wciąż zawiera aktualne treści i z czystym sumieniem można ją polecić każdemu inwestorowi. Natomiast, jeżeli ktoś może o sobie powiedzieć, że jest inwestorem początkującym, powinien tę pozycję umieścić na liście lektur obowiązkowych. Pozwolę sobie dodatkowo wzmocnić moją, i tak bardzo pozytywną ocenę, sugerując, że jeśli mieliby Państwo możliwość zabrania ze sobą na bezludną wyspę tylko jednej książki z zakresu analizy technicznej, wybór powinien paść właśnie na „Biblię” Murphy’ego.

Michał Masłowski

84 opinie dla „Analiza techniczna rynków finansowych”

 1. MEL (zweryfikowany)

  Książka świetna. Od jakiegoś czasu miotam się jak zacząć patrzeć w wykresy i coś widzieć i to co znalazłem w tej książce naprawdę rozjaśnia wszystko.

 2. Mariusz (zweryfikowany)

  Mnóstwo przydatnej wiedzy.

 3. KamilDDL

  Duża porcja wiedzy teoretycznej. Warto mieć w swojej biblioteczce, ale nie wystarczy przeczytać, by umieć tradować.

 4. grzegorz1ww (zweryfikowany)

  Świetna książka, dużo wiedzy, polecam.

 5. Borawi@op.pl (zweryfikowany)

  Bardzo przydatne informacje dla początkujących. Polecam.

 6. k.b. (zweryfikowany)

  Świetna pozycja, poszerzanie wiedzy. Polecam!

 7. Anna (zweryfikowany)

  Kupiłam na prezent. Obdarowany jest bardzo zachwycony, polecam.

 8. Becik73 (zweryfikowany)

  Książka super. Kompendium wiedzy, wszystko w jednym miejscu. Polecam.

 9. ROBERT (zweryfikowany)

  Konkret: jest pytanie – jest odpowiedź, dodatkowo ebook ułatwia życie. Polecam.

 10. Irena (zweryfikowany)

  Ta pozycja to gwiazdkowy prezent dla córki. Czekała do końca stycznia. Warto było. Najlepsza pozycja w tym temacie na rynku.

 11. Cobretti145 (zweryfikowany)

  Prawda, co piszą inni, biblia analizy, jest dosłownie wszystko, dokładnie opisane i wytłumaczone. Bajka.

 12. Sławek

  Ta książka to podstawa każdego inwestora opierającego się na analizie technicznej.

 13. Vit

  Świetna książka. Wszystko napisane przystępnie. Ciężko czyta się ebook, kiedy nie można podejrzeć wykresów. Poza tym świetna inwestycja, 5 gwiazdek.

 14. Monika

  Książkę kupiłam dla męża, więc sama nie mogę się wypowiedzieć, ale mąż jest bardzo zadowolony.

 15. Michal

  Jedna z najlepszych pozycji na temat Analizy Technicznej. Jakość i dostawa na najwyższym poziomie.

 16. Marta

  Super książka.

 17. Jan

  Moim zdaniem, bardzo dobra książka.

 18. Olio

  AT na najwyższym poziomie, polecam!

 19. Kamil

  Najlepsza inwestycja w siebie za naprawdę niewielkie pieniądze. Polecam każdemu, kto wchodzi w świat tradingu i chce poznać lepiej analizę techniczną.

 20. Rafał

  Bardzo przydatne informacje przekazane w przystępny sposób.

 21. Mikołaj

  Dla mnie jako osoby początkującej, jest to dobra pozycja. Łatwa w odbiorze, sporo wyjaśnia.

 22. Radek

  Po przeczytaniu tej książki stwierdzam, że nic nie wiedziałem o inwestowaniu. Nie zaczynaj swojej przygody na giełdzie, dopóki nie przeczytasz tej i innych książek z kolekcji księgarni maklerska.pl.

 23. Grzegorz

  Świetna książka, wiele informacji napisane w prosty sposób. Dużo przykładów. Polecam dla początkujących. Warta swojej ceny.

 24. Alicja

  Dziękuję, to będzie dobry prezent.

 25. Eryk

  Bardzo dużo pożytecznych informacji. Nie jest to książka na jeden wieczór. Dobrze opisane wskaźniki, przykłady, podsumowania rozdziałów. Idealne dla początkujących i do przypomnienia sobie narzędzi przy np. zmianie strategii.

 26. ADRIAN

  Ksìążka napisana prostym językiem, dużo ilustracji i przykładów. Pliki e-book działają w iOS i Androidzie. Dostawa sprawna, bez problemów.

 27. Artur

  Dobra lektura na początek i dla przypomnienia też się przydaje 😀

 28. Maciej

  Polecam każdemu, kto chce w przystępny sposób zapoznać się z AT. Książka napisana prostym językiem, dlatego nawet osoba, która dopiero zaczyna swoją przygodę z rynkami na giełdzie, zrozumie wszystko. Każda osoba, która interesuje się inwestowaniem, powinna ją mieć w swojej kolekcji. Polecam publikację.

 29. Dawid

  Ogromna wiedza jest zawarta w tej pozycji.

 30. Jakub

  Książka jest super. Doskonale pokazuje słabości i mocne strony analizy technicznej. Pozycja obowiązkowa jako pierwsza książka.

 31. Paweł

  Przyjazny język, dużo przykładów graficznych i mało zbędnych słów, bardzo dobry przewodnik po analizie technicznej, polecam.

 32. Szymon

  Treściwa, jasno napisana.

 33. Antek

  Książka super, jak na pierwszą książkę o analizę technicznej, lepszej nie znalazłem. Wszystkie podstawy bardzo dobrze i zrozumiale wyjaśnione. Polecam!

 34. Anonim

  Autor dość przystępnym językiem wykłada podstawy analizy technicznej wykresów giełdowych.

 35. paweł

  Kopalnia wiedzy w pigułce, dobrze się czyta, polecam.

 36. Sebastian

  Pozycja warta swojej ceny. Stanowi wstęp do głębszego poznania całego zagadnienia. Dzięki niej dowiesz się, jakie tematy należy zgłębić, aby wiedzieć więcej i wejść na kolejny poziom. Tak, ta lektura nie da kompletnej wiedzy. Stanowi wstęp, który pozwoli się zorientować, o co chodzi. Ogólnie polecam, ponieważ w jednym miejscu jest wszystko, co potrzebne na początek. Napisane przystępnie i bez zagłębiania się za bardzo w temat. Jedynie na tyle, na ile jest to potrzebne. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na jakiś temat, sięgasz do pozycji, która jest całkowicie mu poświęcona. Potwierdzam to, co mówi się o tej książce, jest to pozycja obowiązkowa.

 37. Wojciech

  Bardzo dobra pozycja o analizie fundamentalnej. Doskonale wyjaśnione wszelkie tajniki warsztatu pracy „analitykow”.

 38. Emilia

  Nie bez powodu nazywana jest ,,biblią” analizy technicznej. Bardzo rozjaśnia wszystkie aspekty analizy technicznej w przyjazny nawet dla początkującego tradera sposób. Książka zdecydowanie warta przeczytania.

 39. Anonim

  Super książka, najlepsza o analizie technicznej.

 40. Anonim

  Najważniejsze rzeczy z analizy technicznej w pigułce.

 41. Anonim

  książka bardzo ciekawa, dużo można się z niej dowiedzieć fakt jest droga, ale godna polecenia.

 42. Sławomir

  Super książka. Napisana przystępnym językiem. Gorąco polecam.

 43. Krzysiek

  Jest to pozycja obowiązkowa dla początkujących i średnio-zaawansowanych. Cieszę się, że ją kupiłem.

 44. Piotr

  Dopiero zaczynam poznawać rynki finansowe, a ta książka naprawdę pomaga mi zrozumieć, jak to działa. I tym z doświadczeniem i tym, którzy dopiero poznają zagadnienia związane z inwestowaniem gorąco polecam. Napisana zrozumiałym językiem nawet dla takiego laika jak ja, a do tego sporo przykładów, które obrazują opisywane metody analizy technicznej. Warta swojej ceny. Uchroniła mnie przed niejedną błędną transakcją. Polecam.

 45. Maksymilian

  Daje nowy pogląd na trading, jeśli ktoś akurat zaczyna. Zdecydowanie polecam przyswoić sobie tę wiedzę.

 46. revt

  Świetna książka. Warta wydania 129 zł.

 47. Krzysztof

  Świetna książka. Bardzo droga, ale uważam, że warta swojej ceny.

 48. Ewelina

  Must have!

 49. Ryszard

  Obowiązkowa pozycja dla każdego inwestora, zarówno początkującego jak i doświadczonego. Wszystkie podstawy zebrane w jednym miejscu, zrozumiale opisane i wytłumaczone. Polecam.

 50. Artur

  Super pozycja. Moja ocena pokrywa się ze wszystkimi opiniami, które wcześniej odczytałem zarówno na krajowych portalach, jak i zagranicznych. Gorąco polecam, zdecydowanie. Większość osób określiła ten podręcznik jako biblię analizy technicznej – pragnę dołączyć do tego grona. Naprawdę niezbędna pozycja w twojej biblioteczce. Pozdrawiam i gorąco polecam.

 51. Paweł

  Świetna pozycja, bardzo dokładnie przedstawia zakres podstaw inwestowania od strony technicznej, polecam zarówno dla początkujących traderów, jak również zaawansowanych.

 52. tysiak.robert (zweryfikowany)

  „Must Be” dla każdego, kto interesuje się analizą techniczną. Prosty i zrozumiały język, przejrzyste wykresy… jednym słowem – skarbnica wiedzy. Nic dodać, nic ująć.

 53. Sławek

  Obowiązkowa w bibliotece inwestora.

 54. Jakub

  Świetna książka, chociaż bliższa inwestorom z rynków towarowych, polecam.

 55. Marta

  Potwierdzam wszystkie pozytywne opinie.

 56. Adam

  The best of The best.

 57. Kamil

  Obowiązkowa pozycja w biblioteczce.

 58. Przemek

  Każdy powinien ją przeczytać.

 59. Piotr

  Nie bez powodu „Analiza techniczna rynków finansowych” jest nazywana biblią. Książkę powinien przeczytać każdy kto interesuje się analizą techniczną, szczególnie w początkowych okresach swojej kariery.

 60. Anonim

  Obowiązkowa pozycja dla każdego. Nawet dla weteranów .

 61. Bogusław

  Książka super. Od niej powinno się zaczynać swoją przygodę z giełdą.

 62. Anonim

  Dobra książka, przystępnie i fachowo napisana.

 63. Przemo

  Polecam. Przeczytałem ją pierwszy raz w 1997. A teraz do niej wróciłem. Naprawdę warto.

 64. Marcin

  Obowiązkowa pozycja dla ludzi nie rozumiejących analizy technicznej i grających ceną. Napisana w łatwy i przyjemny sposób. Polecam.

 65. Łukasz

  Przystępnym językiem napisana, dla początkujących idealna.

 66. Łukasz

  Bardzo dobra książka. Słyszałem o niej wiele dobrego. Nie mogę zaprzeczyć. Uważam ten zakup za udany.

 67. Anonim

  Bardzo dobra pozycja, dla laików i początkujących traderów, napisana bardzo przystępnym językiem. Bardzo zrozumiała i pomocna na początku przygody z rynkami finansowymi. Polecam wszystkim!!!

 68. Tomasz

  Bardzo szybka wysyłka, wręcz błyskawiczna. To świadczy o profesjonalnym wykonywaniu zadań. Zakupy w „maklerska.pl” to prawdziwa przyjemność. Gorąco polecam 🙂

 69. Aslan

  Nowe wydanie jest bardzo dobrze wykonane. Świetna jakość.
  Co do samej książki to otrzymujemy naprawdę dużą porcję wiedzy i jest to jedna z 10 książek, które trzeba mieć w swojej biblioteczce.

 70. Wieslaw

  Super pozycja dla traderów. Sam autor jest też wybitnym traderem oraz teoretykiem analizy technicznej. Pozycja obowiązkowa i bardzo fachowa.

 71. John J. Murphy

  lektura obowiązkowa dla każdego tradera, po prostu biblia. Książka warta kilkukrotnego przeczytania.

 72. Paweł

  Bardzo podstawowa pozycja. Jeżeli ktoś jeszcze nie otarł się o żadna książkę z dziedziny analizy technicznej to to jest pozycja dla niego/dla niej.

 73. Anonim

  Co tu recenzować. Świetna pozycja, o czym wie każdy zainteresowany tematem. Oczywista oczywistość.

 74. Wiktor Bartczak

  Swoją recenzję mógłbym streścić do słów: ”„, lecz wskazywałoby to jedynie na ubogi zasób słownictwa i zerowe opisanie zalet tej książki, a jest ich naprawdę wiele.
  Dzięki tej książce poznałem mnóstwo narzędzi i wskaźników niezwykle użytecznych podczas badania notowań spółek, a o których nie dowiedziałem się z wcześniej przeczytanych podręczników na temat giełdy i inwestowania na niej. Przeczytanie tej książki to zrobienie milowego kroku w stronę skutecznej i przynoszącej zyski analizy.
  Język jakim pisana jest ta książka wydaje się być trudny, gdy czyta się jej wstęp, lecz wszystkie wiadomości w niej zawarte odczytuje się z niezwykłą łatwością, co daje po prostu przyjemność z czytania tak wartościowego dzieła.
  Autor nie oszczędza stron na opis poszczególnych haseł, wszystko jest wytłumaczone od podstaw, po same szczegóły. Każdy temat opracowany z precyzją, kawałek po kawałku. Daje to mnóstwo wiedzy początkującym traderom i nie trzeba sięgać już do dodatkowych źródeł.
  Miłym zaskoczeniem jest to, że w książce znajdują się testy sprawdzające wiedzę nabytą po przeczytaniu poszczególnych rozdziałów, oraz wielki test podsumowujący całą książkę. To możliwość sprawdzenia swojej wiedzy.
  Podsumowując całą tę recenzję- to najlepiej przeczytane 430 stron książki w moim życiu i przeczytam każdą jedną taką książkę. „Biblia” warta jest tej ceny, a przekona się o tym każdy, kto ją przeczyta 😉

  Przed przystąpieniem do lektury warto mieć już podstawową wiedzę na temat mechanizmu działania giełdy itp.

 75. Michał

  Zdecydowanie mogę zgodzić się z przedmówcami: pozycja w zasadzie obowiązkowa dla każdego, kto chce rozpocząć swoją przygodę z giełdą, a pewnie i doświadczeni znajdą sporo smaczków dla siebie. Zakupiłem tę pozycję, aby mieć solidną podstawę do pisania pracy magisterskiej i książka ta w 100% spełniła moje oczekiwania.
  Można zauważyć, że bardzo wiele stron internetowych traktujących o tematyce analizy technicznej korzystało właśnie z tej książki co dodatkowo przemawia na jej korzyść.
  Książka jest bardzo dobrze przełożona z języka angielskiego, chociaż w porównaniu z oryginałem, zauważyłem tutaj jeden błąd, którego nie było w wersji angielskiej.

 76. Kamil

  Biblia? może nie, ale to moja własna interpretacja. Zalecałbym dla ludzi pragnących porządnych podstaw i nie lubiących tracenia pieniędzy( Ps. liczę na to, że nikt nie lubi strat lecz bywa różnie).
  Wiele książek o AT przestudiowałem, ale jeśli naprawdę pragniesz odnieść sukces to książka Murphy’iego jest jedną z wymaganych dosłownie. Oczywiście nie „przebiegnięta”, jak to jest w zwyczaju, ale dogłębnie interpretowana zbuduje ci solidny fundament dla twojego sukcesu.

 77. Marcin Płuciennik / Investhelp.pl

  Nie powiem nic odkrywczego, jeżeli stwierdzę, że książka to bezkonkurencyjna biblia analizy technicznej w najlepszym wydaniu. Książka nie ma sobie równych w kategorii – analiza techniczna. Przeczytać powinien ją każdy, kto zamierza zajmować się giełdą. Murphy opisuje wszystkie metody, wskaźniki, formacje i teorie związane z AT. Mamy do czynienia zarówno z podstawową wiedzą, jak i bardzo zaawansowaną, tak jak teorie fal Elliota i wiele innych. O prestiżu i merytorycznym podejściu świadczyć może fakt, że publikacja ta znalazła się na liście książek, które są niezbędne do zapoznania się dla osób starających się na stanowisko Maklera Papierów Wartościowych oraz Doradcy Inwestycyjnego. Gorąco polecam każdemu adeptowi sztuki giełdowej.

 78. Marcin Stypuła

  Jeszcze chciałem dopisać pewną kwestie co do wad: Marginesy na każdej lewej stronie książki mają ustawienia wielkości przystosowane jak do klejenia wyłącznie na prawej stronie książki. Proszę zwrócić uwagę jak duża jest różnica wcięcia marginesu między lewą a prawą stroną książki. Nie wiem czy to błąd polskiego wydawcy czy taki był początkowy zamiar ale jak dla mnie nie powinno tak to wyglądać.

 79. Anonim

  Zaleta:
  W prosty sposób przedstawia najważniejsze aspekty analizy technicznej. Książka niemal jak pozycja akademicka jest bardzo poukładana co sprzyja zrozumieniu. Wchodząc w nią zaczynamy najpierw od podstaw zagłębiając się dalej w szczegóły tematyki.
  Wada lub nie:
  Osobiście części rozdziałów w ogóle nie przeczytałem, po prostu książka jest tak obszerna że wiele informacji uznałem za niepotrzebne.

 80. Filip

  Zdecydowanie podstawa podstaw. Każdy kto chce wiązać przyszłość z inwestycjami musi zapoznać się z tą pozycją. Niezależnie od pociągów fundamentalnych czy technicznych. Mamy tutaj szczegółowo opracowane wszystkie formacje techniczne, świecowe, wskaźniki, teorie fal Elliotta, Dow’a, ciągi Fibonacciego i wiele pożytecznych rad. Wszystko co potrzebujesz wiedzieć na początku, z tą książką dostajesz w pigułce. Ta książka powinna być pierwszym krokiem dla każdego, kto w chaotycznym wykresie cen, chce zacząć widzieć jego uzasadniony przebieg.

 81. REX

  Bardzo dobra książka. Można powiedzieć, że każdy kto DOBRZE przestudiuje tę książkę może z powodzeniem myśleć o inwestowaniu na rynkach finansowych.

 82. Damian S.

  Książka ta odmieni życie każdego inwestora, zajmującego się zawodowo giełdą!!!

 83. Kuba

  Obowiązkowa lektura dla każdego, kto ma zamiar używać analizy technicznej.

 84. Karol

  Analiza techniczna Murphyego – klasyka gatunku, najlepsza dostępna pozycja, a czerpie z niej nawet Elder (w swoim klasyku)!

Dodaj opinię