Analiza wartości przedsiębiorstwa

Kategoria:
Wydawnictwo: Difin
ISBN: 9788372517937
Okładka: Miękka
stron: 168
Wymiary: B5

37,90 

Czas wysyłki: Towar tymczasowo niedostępny

Podziel się ze znajomymi:

Opis

Głównym celem opracowania jest przedstawienie, rozwinięcie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu nowoczesnych metod i technik analizy wartości przedsiębiorstwa oraz wskazanie, które z tych metod wydają się najkorzystniejsze we współczesnych warunkach gospodarczych.

Książka została podzielona na pięć rozdziałów. W rozdziale pierwszym opisana jest koncepcja zarządzania wartością oraz zaprezentowane są podstawowe rodzaje mierników analizy wartości. Wskazane jest również powiązanie analizy wartości z układem podstawowych części sprawozdania finansowego i ich specyficzną wersją, nazywaną bilansem analitycznym. Rozważania zawarte w tym rozdziale prowadzą do uporządkowania struktury wskaźników oceny efektywności zarządzania wartością przedsiębiorstwa i wyróżnienia podstawowych czynników kształtujących wartość.

Szczegółowy opis podstawowych determinant analizy wartości zawarty jest w rozdziale drugim. Zostaną w nim szerzej przedstawione wybrane operacyjne, finansowe i inwestycyjne nośniki wartości, takie jak stopa wzrostu, stopa wzrostu zrównoważonego, rentowność operacyjna, koszt kapitału itd. W ostatniej części tego rozdziału opisane zostały metody ustalania granicznych wielkości wybranych czynników tworzących wartość spółki, które pozwalają formułować przyszłe strategiczne cele przedsiębiorstwa, dające mu możliwości utrzymywania wartości ekonomicznej.

W rozdziale trzecim zaprezentowano klasyczne mierniki oceny wartości przedsiębiorstwa, takie jak: stopy zwrotu, mnożniki rynkowe, czy wskaźniki efektywności wykorzystania majątku. Znajdują one zastosowanie również w tradycyjnej analizie ekonomiczno-finansowej. Tu ukazano ich nieco inne oblicze.

Ekonomiczno-rynkowy pomiar wartości przedsiębiorstwa opisany w rozdziale czwartym rozpoczęto od opisania czterech mierników o największej popularności. Całość rozważań w tym rozdziale kończy opis metody budowania strategii spółki nastawionej na wzrost wartości, opartej na macierzy zarządzania wartością, związanej z miernikiem zysku ekonomicznego. Przedstawiono również propozycje działań umacniających strategię tworzenia wartości. Działania wzmagające wzrost wartości zostały wyodrębnione oddzielnie tak, aby można je było wdrażać selektywnie lub w całości, w zależności od potrzeb danego przedsiębiorstwa.

Ostatni, piąty rozdział książki poświęcony jest miernikom pieniężnym analizy wartości spółki. Przedstawiono w nim przede wszystkim dwie formy rachunku wolnych przepływów pieniężnych (ang. Free Cash Flows FCF), stanowiących podstawę do przygotowania ocen wartości przedsiębiorstw oraz analizy efektywności różnego typu programów rozwojowych, inwestycji i przedsięwzięć gospodarczych oraz ich wpływu na wartość zaangażowanych kapitałów.

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Zakres i znaczenie analizy wartości przedsiębiorstwa

1.1. Istota koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa
1.2. Obszary decyzyjne w ocenie efektywności zarządzania wartością przedsiębiorstwa,
1.3. Klasyfikacja mierników analizy wartości przedsiębiorstwa
1.4. Bilans analityczny i inne źródła informacji finansowej w ocenie wartości przedsiębiorstwa

Rozdział 2. Analiza determinant tworzenia wartości przedsiębiorstwa

2.1. Klasyfikacja nośników wartości przedsiębiorstwa
2.2. Ocena efektywności wykorzystania operacyjnych nośników wartości
2.2.1. Szacowanie stopy wzrostu na podstawie danych historycznych
2.2.2. Prognozowanie stopy wzrostu na podstawie wyników analizy fundamentalnej. Stopa wzrostu zrównoważonego
2.2.3. Analiza stopy marży zysku operacyjnego
2.3. Ocena inwestycyjnych nośników wartości
2.4. Ocena finansowych nośników wartości
2.4.1. Analiza struktury kapitału
2.4.2. Ocena kosztu kapitału
2.4.3. Zjawisko dźwigni finansowej i jego pomiar
2.5. Analiza granicznych wielkości wybranych nośników wartości
2.5.1. Analiza granicznej stopy wzrostu sprzedaży
2.5.2. Analiza granicznej stopy marży zysku operacyjnego
2.5.3. Analiza granicznej stopy kosztu kapitału

Rozdział 3. Klasyczne mierniki oceny wartości przedsiębiorstwa

3.1. Stopy zwrotu
3.2. Zysk na jedną akcję i mnożniki rynkowe w ocenie wartości przedsiębiorstw
3.3. Wskaźniki efektywności wykorzystania aktywów

Rozdział 4. Ekonomiczno-rynkowy pomiar wartości przedsiębiorstwa

4.1. Mierniki oceny procesu kreowania wartości
4.2. Zysk ekonomiczny i stopa wzrostu zrównoważonego w analizie wartości przedsiębiorstwa – strategiczna macierz zarządzania wartością

Rozdział 5. Gotówkowy pomiar wartości przedsiębiorstwa

5.1. Wolne przepływy pieniężne w analizie wartości spółki

5.1.1. Wolne przepływy pieniężne dla kapitału własnego (FCFE)
5.1.2. FCFE a zysk netto w analizie wartości spółki
5.1.3. Wolne przepływy pieniężne dla firmy (FCFF) i ich wykorzystanie w ocenie wartości spółki
5.2. Gotówkowa stopa zwrotu w analizie wartości spółki
5.3. Gotówkowa wartość dodana w analizie wartości spółki

Zobacz inne książki z analizy fundamentalnej

Trader21 o „Inteligentnym inwestorze XXI wieku”

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Analiza wartości przedsiębiorstwa”