Andrzej Cwynar

Andrzej Cwynar – doktor habilitowany, profesor Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, gdzie był dziekanem Wydziału Ekonomii. Wcześniej współtwórca i dyrektor Instytutu Badań i Analiz Finansowych i wieloletni pracownik Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Autor i współautor kilkunastu książek oraz ponad stu artykułów poświęconych zarówno finansom konsumenckim, jak i korporacyjnym. Publikował m.in. w takich pismach jak „Journal of Consumer Affairs”, „International Journal of Bank Marketing” oraz „International Journal of Consumer Studies”. Współpracował jako konsultant lub wykładowca m.in. z PKN Orlen, KGHM i spółkami z Grupy Azoty.

Liczba produktów: 1