Avinash K.Dixit

Avinash Dixit wykłada ekonomię na Uniwersytetcie Princeton. Zajmuje tam stanowisko profesorskie funduszu Johna J.F. Sherrerda.

Dixit jest jednym z najwybitniejszych naukowców i wykładowców wśród ekonomistów.

Liczba produktów: 1