Benjamin Graham

Benjamin Graham, urodzony jako Benjamin Grossbaum (1894 – 1976), jest uważany za „ojca inwestowania w wartość”. Urodzony w Wielkiej Brytanii Graham zrewolucjonizował postrzeganie i metody inwestycji swoją przełomową pracą na temat oceny dynamiki rynku giełdowego.

Był nie tylko renomowanym inwestorem, ale także wykładowcą, badaczem papierów wartościowych.

Graham zdefiniował dwie grupy inwestorów giełdowych. W jego opinii pierwszą grupą są inwestorzy aktywni, czyli ci, którzy regularnie angażują swój czas i wysiłek w podejmowanie jak najlepszych decyzji inwestycyjnych. Drugą grupę określił jako inwestorów pasywnych. Według Grahama inwestorzy bierni, np. lekarze czy prawnicy, wolą pozostawić decyzje inwestycyjne profesjonalistom lub zautomatyzowanym systemom.

Benjamin Graham zwrócił również uwagę na istotny podział między spekulacją a inwestowaniem. Według niego spekulacja polegała na osiąganiu dochodu poprzez wzrost cen papierów wartościowych, podczas gdy inwestowanie jest nastawione na wzrost wartości wewnętrznej spółki w określonej perspektywie czasowej. Warto podkreślić, że Graham przetrwał trudności inwestycyjne podczas „czarnego czwartku” w 1929 roku. Był także mentorem i nauczycielem samego Warrena Buffetta..

Jest również autorem bestsellerowej giełdowej pozycji „Inteligentny inwestor. Najlepsza książka o inwestowaniu wartościowym”, określanej jako biblia inwestowania w wartość, oraz innej lektury, która od lat cieszy się wielką popularnością: „Security Analysis”. Obie pozycje stały się klasyką stanowiącą podstawę dla wielu strategii inwestycyjnych stosowanych na całym świecie.

Liczba produktów: 3