Daniel Kahneman

Daniel Kahneman – izraelsko-amerykański psycholog i ekonomista, urodził się 5 marca 1934 roku w Tel Awiwie. Jest autorem ponad 200 publikacji naukowych z dziedziny psychologii prawa i ekonomii. Jako jeden z najbardziej wpływowych psychologów na świecie Kahneman jest uznawany za pioniera w dziedzinie ekonomii behawioralnej.

Do jego największych dokonań należy opracowanie, razem z Amosem Tverskim, tzw. teorii perspektywy. Tłumaczy ona procesy podejmowania decyzji przez ludzi w warunkach ryzyka i, co ciekawe, jest niezgodna z powszechnie funkcjonującą w ekonomii teorią użyteczności oczekiwanej.

W 2002 roku Kahneman otrzymał Nagrodę Nobla za zastosowanie badań psychologicznych i eksperymentów laboratoryjnych w ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem procesów decyzyjnych w sytuacjach niepewności. Nagrodę tę dzieli z amerykańskim ekonomistą Vernonem Smithem.

Daniel Kahneman jest również cenionym autorem, napisał wiele tekstów, w tym książkę zatytułowaną „Pułapki myślenia”. Dzieło to rzuca światło na mechanizmy ludzkiego myślenia i podejmowania decyzji. Publikacja stanowi próbę zrozumienia, w jaki sposób pracuje nasz umysł. Dowiadujemy się dzięki niej, że nasze oceny i wybory są często bardziej podatne na wpływy intuicji i kontekstu, niż mogłoby się to wydawać. Kahneman pomógł spojrzeć na proces myślenia z nowej perspektywy, kwestionując dotychczasowe założenia i otwierając nowe horyzonty w badaniach naukowych oraz codziennym życiu.

Przełomowe myśli Kahnemana wspierają inwestorów i ekonomistów w podejmowaniu bardziej świadomych i racjonalnych decyzji, dając jednocześnie narzędzia do lepszego zrozumienia tego, jak ludzka psychologia wpływa na rynki kapitałowe i ekonomię jako całość.

Liczba produktów: 2