Dorota Podedworna-Tarnowska

Dorota Podedworna-Tarnowska, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Zarządzania Wartością w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie oraz kierownik Podyplomowych Studiów Doradztwa Finansowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Członek rady nadzorczej oraz Komitetu Audytu i Komitetu ds. Inwestycji w Banku BPH SA. W przeszłości konsultant w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz członek i wiceprzewodniczący rad nadzorczych w kilku instytucjach. Ukończyła wiele kursów i szkoleń w tym International Faculty Program w IESE Business School. Autorka wielu publikacji i referatów, m.in. książki „Faktoring w Polsce. Szanse i zagrożenia rozwoju” oraz współautorka książek: „Zmienność rynków a wartość przedsiębiorstw, Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa” oraz „Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki.”

Liczba produktów: 1