J. Davidson Frame

J. Davidson Frame jest profesorem zarządzania w University of Management and Technology (UMT) w Stanach Zjednoczonych. Był twórcą i pierwszym dyrektorem International Center for Project Management Excellence na prestiżowym George Washington University. Od 1990 roku pełni funkcję dyrektora ds. certyfikacji w Project Management Institute (www.pmi.org) renomowanej organizacji pozarządowej zrzeszającej ponad 70 000 aktywnych menedżerów projektu z całego świata. Obecnie jest przewodniczącym Education Committee w PMI.

J. Davidson Frame wspiera swoim doświadczeniem wiele firm i organizacji rządowych przy wdrażaniu i doskonaleniu narzędzi zarządzania projektami. Jest także autorem cenionych książek, raportów i analiz związanych z zarządzaniem projektami w firmie.

Liczba produktów: 1