Magdalena Kowalczyk

Magdalena Kowalczyk – dr hab., profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, pracownik Katedry Rachunkowości Zarządczej. Prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych z rachunkowości budżetowej, rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej. W pracy naukowo-badawczej koncentruje się głównie na zagadnieniach dotyczących rachunkowości sektora finansów publicznych, rachunkowości zarządczej. Jest Autorką monografii: Podstawy analizy ekonomiczno-finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego, Mierniki niefinansowe w pomiarze jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.

Liczba produktów: 1