Marian Podstawka

Prof. dr hab. Marian Podstawka – Kierownik Zakładu Prawa i Finansów na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Liczba produktów: 1