Michael Covel

MICHAEL COVEL – trader, przedsiebiorca, założyciel strony TurtleTrader.com, która została przekształcona w Trendfollowing.com. Od wielu lat stara się popularyzować ideę „podążania za trendem”.

Liczba produktów: 1