Michał Waga

Michał Dominik Waga jest doktorem ekonomii i finansów z ponad 10-letnim doświadczeniem na rynku finansowym, obejmującym zaangażowanie zarówno po stronie podmiotów komercyjnych, jak i nadzoru finansowego. Główne obszary jego aktywności oraz zainteresowań naukowych koncentrują się wokół zagadnień związanych z zarządzaniem inwestycjami, obrotem instrumentami finansowymi, zgodnością inwestycyjną oraz regulacyjną, jak również stabilnością systemu finansowego. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów MBA w European School of Business w Reutlingen.

Liczba produktów: 1