Paweł Wnuczak

Doktor ekonomii, pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego. Pełnił m.in. funkcję analityka finansowego, kontrolera finansowego, menedżera projektów doradczych oraz eksperta ds. finansowych w firmie konsultingowej. Kierownik merytoryczny finansowych studiów podyplomowych w Akademii Leona Koźmińskiego. Pełni również funkcję członka rady nadzorczej. Od 2007 r. pracuje jako ekspert wyceniający przedsiębiorstwa, przeprowadza audyty wycen przedsiębiorstw, bierze udział w sporach sądowych, których przedmiotem jest ocena wartości udziałów przedsiębiorstw. Wycenił sam lub pracując w zespołach kilkadziesiąt podmiotów prowadzących działalność m.in. w sektorze budowalnym, hutniczym, energetycznym, spożywczym, rolniczym, paliwowym, rozrywkowym, ochrony zdrowia oraz edukacyjnym. Ponadto uczestniczył w opracowaniu kilkudziesięciu projektów z zakresu oceny projektów inwestycyjnych dla podmiotów ubiegających się o środki z UE. W pracy naukowej zajmuje się finansami przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem wyceny przedsiębiorstwa. Prowadzi zajęcia z zakresu analizy finansowej, budżetowania, controllingu, wyceny i zarządzania wartością przedsiębiorstwa oraz opracowania dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie ze środków UE na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Warszawskim, ESSCA – Angers France, Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II oraz w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania. Przeprowadził szkolenia dla wielu firm, takich jak PKO BP, Orange, Raiffeisen Leasing, PGNiG S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Jeronimo Martins Polska S.A., PZL Mielec, Neinver Polska oraz Union Investment TFI S.A.

Liczba produktów: 1