Peter Brandt

Peter L. Brandt – działalność na rynkach terminowych rozpoczął w 1976 roku w ContiCommodity Services (część Continentaln Grain Company). Od początku jego celem była działalność na własny rachunek. W 1980 założył Factor Trading Co., Inc, która przede wszystkim zajmowała się zarządzaniem jego prywatnymi środkami, choć również prowadziła analizy i usługi dla klientów instytucjonalnych (wśród nich była między innymi legendarna Commodities Corporation).

W maju 1995 przerwał aktywność na rynkach zajmując się działalnością pozabiznesową. W 2007 roku powrócił do aktywności traderskiej.

Od początku swojej działalności jego średnioroczna stopa zwrotu wyniósł ponad 67%. W ciągu 18 lat aktywności, tylko 4 zakończyły się stratą.

Jest współautorem książki Trading Commodity Futures with Classical Chart Patterns, napisanej wspólnie z Brucem Babcockiem, jr.

Liczba produktów: 1