Piotr Baron

Całe swoje zawodowe życie poświęcił rozwojowi umiejętności zakresu zarządzania inwestycjami i modelowania ilościowego w inwestycjach ze szczególnym uwzględnieniem rynków akcji i instrumentów pochodnych na akcje.

Dzięki zaangażowaniu w wiele projektów związanych z inwestycjami, zdobył doświadczenie w zarządzaniu portfelami obejmującymi instrumenty finansowe notowane na całym świecie. Niezmiennie jednak, największą pasją są akcje, a zainteresowanie inwestycjami przerodziły się w aktywny udział w budowie i zarządzaniu edukacyjno-społecznościowym serwisem dla traderów – Investio.pl oraz przede wszystkim innowacyjnej aplikacji dla inwestorów giełdowych Squaber.com. W obu tych projektach zgromadzonych zostało ponad 35 tys. zarejestrowanych Użytkowników. Wielu tysiącom z nich aktywnie pomagamy w odnoszeniu sukcesów na rynku kapitałowym.

Obecnie swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera również inne instytucje finansowe, w tym również takie o międzynarodowej skali działania.

Liczba produktów: 1