Tomasz Miziołek

Tomasz Miziołek – profesor Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Finansów i Inwestycji Międzynarodowych. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w pracy akademickiej oraz współpracy z instytucjami polskiego rynku finansowego. Współpracował między innymi z Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami, na rzecz której przygotowywał analizy eksperckie. Prowadzi badania dotyczące funkcjonowania instytucji wspólnego inwestowania na krajowym i międzynarodowym rynku finansowym, w szczególności funduszy inwestycyjnych i funduszy ETF, a także inwestowania indeksowego. Autor i współautor książek „Pasywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym – indeksowe fundusze inwestycyjne i fundusze ETF”, „Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce” i „International Equity Exchange-Traded Funds” oraz wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych. Laureat konkursów na referat naukowy w ramach Kongresu Rynku Kapitałowego organizowanych przez Wydział Zarządzania UW i KDPW. Prowadzi szkolenia i seminaria z zakresu funkcjonowania funduszy inwestycyjnych i funduszy ETF. Założyciel i redaktor naczelny etf.com.pl – pierwszego w Polsce (2009 r.), niezależnego serwisu o charakterze informacyjno-analitycznym i edukacyjnym poświęconego inwestowaniu indeksowemu. Członek rady nadzorczej Beta Securities Poland S.A. Członek Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Rynku Kapitałowego przy GPW Benchmark S.A.

Liczba produktów: 2