Budowa portfeli ograniczonego ryzyka

Kategoria:
Wydawnictwo: CeDeWu
ISBN: 8387885622
Okładka: Twarda
stron: 242
Wymiary: B5

43,40 

Czas wysyłki: Towar tymczasowo niedostępny

Podziel się ze znajomymi:

Opis

Rozdział I otwiera pierwszą, teoretyczną część książki i zawiera kompleksowy opis zjawiska, które przyczyniło się do powstania rozmaitych teorii rynku kapitałowego, w tym także teorii portfelowej. Jest nim zmienność notowań giełdowych, która stanowi przedmiot wszechstronnych badań, prowadzonych przez większość inwestorów, niezależnie od ich upodobań analitycznych. Notowania giełdowe stanowią genezę wszystkich idei opisywania rynku, dlatego zostały bardzo dokładnie scharakteryzowane wraz z podaniem dominujących wśród analityków koncepcji opisywania tego zjawiska. Uzupełnieniem jest krótki rys historyczny istniejących typów analizy wraz z podaniem obszarów rozbieżności wśród zwolenników różnych teorii. We wstępnej części książki zostł położony ogromny nacisk na rozwikłanie zasadności ustanowienia warunków wstępnych, jakie narzucono badanemu zjawisku. Na zakończenie rozdziału I została zaprezentowana teoria dywidendy, jako element łączący teorię portfelową z teorią fundamentalną, gdyż ma ona kolosalne znaczenie dla całej analizy portfelowej, udowadnia, że nie jest sztuką dla sztuki, opisującą ruch cen w oderwaniu od aspektów ekonomicznych.

W rozdziale II zostały ukazane podstawowe parametry, jakimi opisuje się zjawisko fluktuacji notowań giełdowych w analizie portfelowej, wraz ze służącymi do ich wyznaczenia narzędziami. Jednocześnie wskazane zostały źródła zagrożeń, wynikające z ich niewłaściwego użycia. Wymienione zostały także warunki otoczenia, jakie są niezbędne do zastosowania analizy portfelowej. Najpierw opisano podstawowe narzędzie metod portfelowych, stopę zwrotu, potem warunek otoczenia, Hipotezę Rynku Efektywnego. Taka kolejność jest nieprzypadkowa, gdyż do właściwego zrozumienia wymagań stawianych otoczeniu, konieczna jest znajomość charakterystyki stopy zwrotu. Dopiero w następnej kolejności możliwe jest scharakteryzowanie kluczowego parametru zmienności notowań, czyli ryzyka inwestycji i sposobów jego pomiaru. Jest to podstawowy zakres wiedzy, jaki należy posiąść przed prezentacją modelu jednowskaźnikowego W.F. Sharpe’a, co nastąpi na końcu rozdziału.

W rozdziale III przedstawiono funkcjonowanie modelu jednowskaźnikowego. W jego pierwszej części znajduje się szczegółowy opis wpływu zastosowania tej teorii na zarządzanie ryzykiem portfela. W drugiej części zostaływymienione modele pochodne w stosunku do modelu jednowskaźnikowego. Idąc śladem modyfikacji i ulepszeń pierwowzoru, pod koniec rozdziału III zaprezentowana została Czytelnikowi własna koncepcja zastosowania omawianej teorii, poprzez rozbicie jej podstawowego narzędzia, współczynnika beta, na dwie składowe.

Rozdział IV otwiera drugą część książki, która ma za zadanie potwierdzić skuteczność zaproponowanego zmodyfikowanego modelu jednowskaźnikowego. Pierwszą czynnością, jaką należy podjąć, jest sprecyzowanie założeń testu empirycznego. Jego celem jest zweryfikowanie koncepcji autora. Rozdział ten zawiera szczegółową procedurę przeprowadzenia badań testowych. Aby wykluczyć możliwość wyciągnięcia błędnych wniosków, za warunek niezbędny do potwierdzenia (lub zaprzeczenia) zasadności wprowadzonych modyfikacji przyjęto przeprowadzenie maksymalnie dużej liczby testów empirycznych. Dzięki temu można uniknąć głoszenia twierdzeń natury ogólnej, popartych zbyt małą liczbą obserwacji, gdyż w takim wypadku wynik prac badawczych mógłby być obarczony zbyt dużą przypadkowością. Postępując w taki sposób, można wyeliminować prawdopodobną do zaistnienia sytuację, gdy interpretacja danych, (która w gruncie rzeczy dla otrzymanego zestawu danych byłaby akurat prawidłowa) nie potwierdza się w ujęciu ogólnym.

Omówienie badań empirycznych zostało zamieszczone w rozdziale V.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Budowa portfeli ograniczonego ryzyka”