Efekty sygnalizacji

Kategoria:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
ISBN: 9788379725274
Okładka: Miękka
stron: 458

77,90 

Podziel się ze znajomymi:

Opis

Przedmiotem zainteresowania w niniejszej publikacji są decyzje – zdarzenia korporacyjne – dotyczące spółek akcyjnych, których akcje są przedmiotem obrotu giełdowego. W pracy, wobec spółek akcyjnych notowanych na giełdzie, będą stosowane zamiennie i domyślnie określenia takie jak np.: spółka, spółka akcyjna, spółka publiczna, spółka giełdowa, przedsiębiorstwo, firma, korporacja.

We współczesnych przedsiębiorstwach istnieje rozdzielenie prawa własności od funkcji zarządzania, które skutkuje konfliktami agencyjnymi. Konsekwencją scedowania przez właścicieli spółek publicznych funkcji zarządzania na menedżerów jest występowanie asymetrii informacji w relacjach między kadrą zarządzającą i akcjonariuszami, akcjonariuszami mniejszościowymi i większościowymi, inwestorami instytucjonalnymi i indywidualnymi oraz między spółką i pozostałymi interesariuszami. Istniejące zjawisko asymetrii informacji sprzyja występowaniu nadużyć o charakterze finansowym lub rynkowym praktykowanym przez strony mające szerszy dostęp do poufnych danych o firmie.

Niniejsze opracowanie jest próbą kompleksowego spojrzenia na tematykę efektów sygnalizacji i reakcji akcjonariuszy na wybrane zdarzenia korporacyjne w spółkach publicznych. Przeprowadzony przegląd, analiza i synteza koncepcji teoretycznych i wyników badań powinny wnieść istotny wkład do literatury dotyczącej analiz empirycznych efektu bogactwa akcjonariuszy, teorii sygnalizacji oraz zjawiska asymetrii informacji. Prowadzone w pracy rozważania teoretyczne oraz dyskusja wyników empirycznych studiów powinny przyczynić się do systematyzacji i poszerzenia wiedzy na temat reakcji akcjonariuszy na wybrane zdarzenia korporacyjne. Ważnym rezultatem pracy jest także wskazanie luk badawczych w wymiarze międzynarodowym i krajowym. Sama problematyka ma charakter wielowymiarowy, dotyczy to zarówno strony teoretycznej, jak i empirycznej i w związku z tym, że w literaturze polskiej jest nadal stosunkowo nowa, powinna być przedmiotem dalszych eksploracji. Może być ona tematem wielu naukowych dyskusji i rozważań nie tylko o charakterze teoretycznym, ale także i aplikacyjnym. Wiedza o tym, jak zdarzenia korporacyjne mogą w konkretnych warunkach wpływać na reakcję akcjonariuszy i ceny rynkowe akcji może być pomocna przy podejmowaniu decyzji o alokacji kapitału przez inwestorów na rynku kapitałowym, czy też przy podejmowaniu decyzji finansowych i kadrowych przez organy statutowe spółki. Ponadto może ona również stanowić podstawy do implementacji nowych rozwiązań legislacyjnych przez instytucje sprawujące nadzór finansowy na rynku kapitałowym.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Efekty sygnalizacji”