Finanse zrównoważone

Kategoria:
Wydawnictwo: PWE
ISBN: 9788320824063
Okładka: Miękka
stron: 248
Wymiary: 16 x 24 cm

54,90 

Podziel się ze znajomymi:

Opis

Monografia jest jedną z pierwszych na rynku wydawniczym, które w sposób kompleksowy podejmują problematykę finansów zrównoważonych z perspektywy rynków, instytucji, ryzyka oraz powiązań między kategoriami rozwoju zrównoważonego, zrównoważonej adaptacji oraz finansów zrównoważonych. Oryginalne podejście zaprezentowane w opracowaniu wyraża się m.in. w: usystematyzowaniu pojęć i kategorii z zakresu finansów zrównoważonych, kompleksowej klasyfikacji subdyscyplin finansów zrównoważonych oraz propozycji koncepcji zrównoważonych systemów finansowych, propozycji scenariuszy rozwoju finansów zrównoważonych oraz nowatorskim spojrzeniu na rolę finansów w zapewnianiu efektywnego finansowania rozwoju zrównoważonego.

Monografia jest efektem badań prowadzonych w ramach grantu NCN, OPUS 13 nt. Finansowanie rozwoju zrównoważonego. Determinanty-Efektywność-Modelowanie. Wyniki badań oraz rozważania przedstawione w opracowaniu dedykowane są wszystkim osobom, które naukowo i zawodowo interesują się problematyką finansów w aspekcie wyzwań i konieczności dostosowania do potrzeb zrównoważonego rozwoju.

Spis treści

 1. Wstęp
 2. Rozdział 1. Finanse a rozwój zrównoważony
  1. Finanse wobec ryzyka czynników niefinansowych
  2. Potrzeba dostosowania finansów do wymogów zrównoważonego rozwoju. W kierunku nowego paradygmatu finansów
  3. Finanse zrównoważone jako subdyscyplina nauki o finansach
  4. Klasyfikacja finansów zrównoważonych w aspekcie efektów zewnętrznych i celów zrównoważonego rozwoju
  5. Finanse a sustainability. Przegląd dorobku i luki badawcze
 3. Rozdział 2. Inicjatywy i działania na rzecz rozwoju finansów zrównoważonych
  1. Zasady równikowe (Equator Principles)
  2. Inicjatywa Finansująca Programu Środowiskowego Narodów Zjednoczonych (United Nations Environment Programme Finance Initiative − UNEP FI)
  3. Deklaracja Collevecchio (Collevecchio Declaration)
  4. Plan Komisji Europejskiej dotyczący systemu finansowego wspierającego działania UE na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju (European Union Action Plan for Sustainable Finance)
  5. Finansowanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego (European Commission Action Plan on Financing Sustainable Growth)
 4. Rozdział 3. Inwestycje a zrównoważony rozwój
  1. Koncepcja odpowiedzialnego inwestowania i jej uwarunkowania rozwojowe
  2. Mechanizm i zasady odpowiedzialnego inwestowania
  3. Metody, narzędzia i sposoby wykorzystywane w odpowiedzialnym inwestowaniu
  4. Zarządzanie zrównoważonymi projektami
  5. Metody i techniki oceny zrównoważonych projektów inwestycyjnych
 5. Rozdział 4. Finanse publiczne a rola państwa w zapewnianiu rozwoju zrównoważonego
  1. Instrumenty fiskalne na rzecz realizacji celów środowiskowych
  2. Finanse publiczne wobec problemu wykluczenia społecznego, nierówności i ubóstwa
  3. Zrównoważone zarządzanie finansami publicznym
  4. Zrównoważone zamówienia i inwestycje publiczne
  5. Pozostałe działania państwa na rzecz zrównoważonego rozwoju i jego finansowania
 6. Rozdział 5. Zrównoważony sektor bankowo-finansowy
  1. Ryzyko ESG w decyzjach instytucji finansowych
  2. Sektor bankowy wobec wyzwań społecznych i środowiskowych
  3. Odpowiedź sektora ubezpieczeń na wyzwania związane z rozwojem zrównoważonym
  4. Zrównoważone finansowanie alternatywne
  5. Rynek kapitałowy na rzecz zrównoważonego rozwoju
 7. Rozdział 6. Zrównoważony system finansowy
  1. System finansowy jako element sfery finansowej
  2. Czynniki implikujące zmiany i ich konsekwencje dla systemu finansowego w kontekście rozwoju zrównoważonego
  3. Zrównoważony publiczny system finansowy
  4. Zrównoważony rynkowy system finansowy
  5. Wyzwania i rekomendacje dla zrównoważonego publicznego i rynkowego systemu finansowego
 8. Rozdział 7. Finanse wobec zrównoważonej adaptacji i procesów dostosowawczych do finansowania zrównoważonego rozwoju – podejście scenariuszowe
  1. Koncepcja zrównoważonej adaptacji
  2. Związki pomiędzy finansami a zrównoważoną adaptacją i rozwojem zrównoważonym
  3. Działania dostosowawcze wspomagające zrównoważoną adaptację i rozwój zrównoważony – perspektywa instytucji finansowych
  4. Wpływ instytucji finansowych na budowanie zrównoważonej wartości w modelach biznesowych przedsiębiorstw w kontekście zrównoważonej adaptacji i rozwoju zrównoważonego
  5. Scenariusze rozwoju finansów zrównoważonych wobec wyzwań zrównoważonej adaptacji oraz finansowania rozwoju zrównoważonego
 9. Zakończenie
 10. Bibliografia

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Finanse zrównoważone”