Instrumenty finansowe

Kategoria:
Wydawnictwo: Difin
ISBN: 9788380856332
Okładka: Miękka
stron: 220
Wymiary: 16 x 23 cm

54,90 

Podziel się ze znajomymi:

Opis

Książka obejmuje zaprezentowanie – na podstawie obowiązujących regulacji prawnych (ogólnych i szczegółowych) oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) – zasad klasyfikowania instrumentów finansowych, sposobów określania ich wartości, prawidłowego ujęcia w księgach rachunkowych, wykorzystania instrumentów finansowych w rachunkowości zabezpieczeń, a także sposobów ujawniania informacji o instrumentach finansowych w sprawozdaniu finansowym podmiotu gospodarczego.

Spis treści

  1. Wstęp
  2. Rozdział 1. Charakterystyka instrumentów finansowych – Agnieszka Wikarczyk
  3. Rozdział 2. Prawno-teoretyczne aspekty wyceny instrumentów finansowych – Ryszard Waśkiewicz
  4. Rozdział 3. Praktyczne aspekty wyceny instrumentów finansowych – Ryszard Waśkiewicz
  5. Rozdział 4. Ewidencja obrotu instrumentami finansowymi – Monika Szczerbak
  6. Rozdział 5. Rachunkowość zabezpieczeń – Agnieszka Wikarczyk
  7. Rozdział 6. Instrumenty finansowe w sprawozdaniu finansowym – Monika Szczerbak
  8. Zakończenie
  9. Bibliografia

Recenzje ekspertów

Recenzowane opracowanie podejmuje wciąż aktualną – mimo wielu opracowań z przedmiotowego zakresu – problematykę instrumentów finansowych, które występują w każdym z podmiotów gospodarczych i są ich nieodzownym elementem gospodarowania. Opis problematyki zorientowany jest zasadniczo na ujmowanie instrumentów finansowych, w tym wycenę, prezentację i ujawnianie informacji o nich w sprawozdaniach finansowych, głównie z perspektywy polskich regulacji rachunkowości, które stanowią podstawę do sporządzania statutowych sprawozdań finansowych przez określone prawem polskim jednostki gospodarcze oraz wybranych rozwiązań międzynarodowych.

Radosław Ignatowski

Dobrze się stało, że trójka adiunktów z dwóch ośrodków naukowych: Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie i Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, specjalizująca się w zakresie rachunkowości i zarządzania finansami, zdecydowała się napisać dobrą pomoc dydaktyczną z obszaru instrumentów finansowych. Wiedza dość obszerna i miejscami interdyscyplinarna – łącząca aspekty m.in. prawa gospodarczego, finansów, zarządzania i rachunkowości. Jednocześnie bardzo pragmatyczna, bowiem instrumenty te są na bieżąco wykorzystywane zarówno przez „zabezpieczanych”, jak i „zabezpieczających.

Janusz Płaczek

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Instrumenty finansowe”