Inwestowanie na rynku akcji

Kategoria:
Wydawnictwo: CeDeWu
ISBN: 9788381027922
Okładka: Miękka
stron: 262
Wymiary: 16 cm x 23 cm

71,90 

Podziel się ze znajomymi:

Opis

W książce przedstawiono – z perspektywy inwestora giełdowego – ekonomiczno-finansowe zasady oceny potencjału rozwojowego spółek giełdowych działających w różnych branżach gospodarczych. Poprzez wykorzystanie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych oraz zastosowanie wybranych wskaźników można nie tylko oszacować majątkowy potencjał innowacyjny przedsiębiorstw, ale również wskazać te spółki, które znajdują się na ścieżce wzrostu. Inwestując w te podmioty można osiągnąć dodatnią stopę zwrotu przekładającą się na wzrost wartości ich portfela inwestycyjnego. Proponowane alternatywne podejście umożliwia również szybkie dostrzeżenie zbliżających się problemów finansowych podmiotów, których akcje są już w posiadaniu inwestora.

W książce autorzy skoncentrowali się na: – pojęciu potencjału przedsiębiorstw i jego specyfice ze względu na rodzaj prowadzonej działalności,

 • charakterystyce podstawowych źródeł danych finansowych o spółkach giełdowych (sprawozdanie z sytuacji finansowej, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów pieniężnych, informacja dodatkowa),
 • wybranych kryteriach oceny potencjału niefinansowych i finansowych spółek giełdowych,
 • obszernych przykładach ukazujących w jaki sposób przeprowadzić i zinterpretować analizę potencjału spółek, reprezentujących cztery główne sektory gospodarki produkcyjny, handlowy, usługowy oraz finansowy.

Trader21 o „Inteligentnym inwestorze XXI wieku”:

Spis treści

 1. Wprowadzenie – Tomasz Nawrocki
 2. Rozdział 1. Podstawy oceny potencjału spółek giełdowych – Tomasz Nawrocki
  1. Potencjał przedsiębiorstwa i sposoby jego oceny
  2. Podstawowe źródła danych na potrzeby oceny potencjału spółek giełdowych
  3. Podstawy analizy sprawozdań finansowych
  4. Pojęcie analizy ekonomicznej i jej rodzaje
  5. Metody i etapy prac analitycznych
  6. Istota i cele analizy sprawozdań finansowych
  7. Porównywalność danych ujętych w sprawozdaniach finansowych
  8. Specyfika spółek giełdowych ze względu na rodzaj prowadzonej działalności
 3. Rozdział 2. Charakterystyka podstawowych elementów sprawozdań finansowych – Tomasz Nawrocki, Bartłomiej Jabłoński
  1. Bilans (Sprawozdanie z sytuacji finansowej)
  2. Bilans (Sprawozdanie z sytuacji finansowej) spółek niefinansowych
  3. Bilans (Sprawozdanie z sytuacji finansowej) banku
  4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów (Rachunek zysków i strat)
  5. Rachunek zysków i strat spółek niefinansowych
  6. Rachunek zysków i strat banków
  7. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (Rachunek przepływów pieniężnych)
  8. Informacja dodatkowa
 4. Rozdział 3. Kryteria oceny potencjału spółek giełdowych – Tomasz Nawrocki, Bartłomiej Jabłoński
  1. Wstępna analiza sprawozdań finansowych
  2. Wstępna analiza bilansu
  3. Wstępna analiza rachunku zysków i strat
  4. Wstępna analiza rachunku przepływów pieniężnych
  5. Analiza wskaźnikowa
  6. Ocena płynności finansowej
  7. Ocena zadłużenia
  8. Ocena rentowności
  9. Ocena sprawności działania
  10. Ocena potencjału innowacyjnego
  11. Ocena rynkowa
 5. Rozdział 4. Ocena potencjału wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie – Tomasz Nawrocki
  1. Ocena potencjału spółek produkcyjnych na przykładzie branży chemicznej
  2. Wstępna analiza sprawozdań finansowych badanych spółek chemicznych
  3. Podsumowanie oceny potencjału badanych spółek chemicznych
  4. Ocena potencjału spółek handlowych na przykładzie branży handlu wyrobami stalowymi
  5. Wstępna analiza sprawozdań finansowych badanych spółek handlu wyrobami stalowymi
  6. Analiza wskaźnikowa badanych spółek handlu wyrobami stalowymi
  7. Podsumowanie oceny potencjału badanych spółek handlu stalą
  8. Ocena potencjału spółek usługowych na przykładzie branży informatycznej
  9. Wstępna analiza sprawozdań finansowych badanych spółek informatycznych
  10. Analiza wskaźnikowa badanych spółek informatycznych
  11. Podsumowanie oceny potencjału badanych spółek informatycznych
  12. Ocena potencjału spółek finansowych na przykładzie banków
  13. Wstępna analiza sprawozdań finansowych badanych banków
  14. Analiza wskaźnikowa badanych banków
  15. Podsumowanie oceny potencjału badanych banków
 6. Zakończenie – Tomasz Nawrocki
 7. Bibliografia
 8. Materiały źródłowe

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Inwestowanie na rynku akcji”