Finanse dla dzieci

Edukacja finansowa i inwestycyjna młodego pokolenia, bo „czym skorupka za młodu…”. Uczenie najmłodszych o wartości pieniądza, oszczędzania, podejmowania odpowiedzialnych decyzji finansowych pomoże im podejmować bardziej świadome wybory w późniejszych etapach życia. Wspólnie z www.TrampkiNaGieldzie.pl zebraliśmy najciekawsze pozycje wprowadzające w świat finansów dzieci i młodzież.

Liczba produktów: 11