Fundusze

Książki z kategorii „Fundusze” opisują możliwości inwestycyjne, jakie niosą ze sobą fundusze inwestycyjne, fundusze indeksowe, fundusze Exchange-Traded Funds (ETF), fundusze hedge oraz fundusze emerytalne. Warto poznać te formy inwestowania na giełdzie i rynku finansowym, ponieważ często wiążą się z nimi niższe koszty transakcyjne i dywersyfikacja ryzyka.

Liczba produktów: 46