Inwestowanie w wartość

Książki z kategorii „Inwestowanie w wartość” dotyczą długoterminowego inwestowania, w którym relacja wartości wewnętrznej danego składnika aktywów do jego ceny rynkowej odgrywa kluczową rolę. Podejście bazujące na inwestowaniu w wartość sprawdza się w długim horyzoncie czasowym. Najbardziej znanymi inwestorami kierującymi się taką filozofią inwestycyjną są: Warren Buffett, Benjamin Graham, Seth Klarman czy Howard Marks.

Liczba produktów: 19