Obligacje

Książki z kategorii „Obligacje” poruszają kwestie inwestowania w dług poprzez obligacje skarbowe (dług państwa), obligacje komunalne (dług samorządów terytorialnych) oraz obligacje korporacyjne lub przedsiębiorstw. Obligacje stanowią alternatywną do rynku akcji formę inwestowania i mogą stać się składową portfela inwestycyjnego w celu jego dywersyfikacji. W obligacje można inwestować poprzez konto IKE lub na rynku Catalyst.

Liczba produktów: 17