Zarządzanie ryzykiem

Książki z kategorii „Zarządzanie ryzykiem” omawiają kwestie identyfikacji ryzyka inwestycyjnego, jego miary oraz sposobów radzenia sobie z nim. Po psychologii inwestowania zarządzanie ryzykiem stanowi drugi filar skutecznego inwestowania. Losowość rynku, nieprzewidywalne zdarzenia i efektywność inwestycji – wszystkie te czynniki mają wpływ na ostateczną stopę zwrotu.

Liczba produktów: 44