Leksykon bankowo-giełdowy

Kategoria:
Wydawnictwo: Poltext
ISBN: 8388840851
Okładka: Twarda, szyta
stron: 556

74,40 

Czas wysyłki: Towar tymczasowo niedostępny

Podziel się ze znajomymi:

Opis

Leksykon zawiera ok. 2000 haseł, dotyczących systemu bankowego i nadzoru bankowego, operacji bankowych, bankowości elektronicznej, instrumentów finansowych i transakcji giełdowych. Szczególną uwagę poświęcono innowacjom przejętym w ostatnich latach z praktyki zagranicznej. Uwzględniono hasła związane z funkcjonowaniem międzynarodowych organizacji finansowych oraz krajowych podmiotów publicznych i prywatnych. Omówiono najważniejsze terminy z dziedzin towarzyszących problematyce bankowo-giełdowej. Uwzględniono przy tym radykalne zmiany w prawie rynku kapitałowego, wprowadzone na mocy ustaw z 29 lipca 2005 r. Przejrzysty układ haseł artykułowych i odsyłaczowych oraz indeks rzeczowy ułatwiają odnalezienie właściwego terminu. Bibliografia, wykaz aktów prawnych, schematy operacji itp. umożliwiają poszerzenie wiedzy i zrozumienie trudniejszych zagadnień. Leksykon jest przeznaczony dla kadry zarządzającej i pracowników banków, biur maklerskich i instytucji finansowych oraz wykładowców i studentów uczelni ekonomicznych i uniwersytetów.

Wstęp z książki

Pierwsze wydanie „Leksykonu bankowo-giełdowego” powstało w okresie transformacji gospodarki, poprzedzającym przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Wywarło to wpływ na dobór i treść haseł, uwzględniających najważniejsze pojęcia i nazwy z dziedziny nowoczesnej bankowości i obrotów giełdowych. Zamieszczono także hasła o charakterze historycznym, aby nie zaprzepaścić dorobku polskiej nauki i praktyki. Po ośmiu latach od tamtej edycji, przekazujemy Państwu nowe wydanie – zmienione, zaktualizowane i rozszerzone o wiele pojęć, które w tym czasie pojawiły się w praktyce bankowej i giełdowej.

Jest to pierwsza na rynku publikacja, uwzględniająca radykalne zmiany w przepisach regulujących polski rynek kapitałowym, wprowadzone Ustawami z dnia 29 lipca 2005 r.: o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych dla zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 183, poz. 1539); o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) i o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1537).

Chociaż podane w Leksykonie hasła dotyczą przede wszystkim instrumentów finansowych, operacji bankowych i giełdowych w Polsce, to nie brak w nich odniesienia do praktyki europejskiej. Szczególną uwagę poświęcono innowacjom finansowym i operacjom świadczonym obecnie przez bankowość zagraniczną, które wzbogacają ofertę krajową. Uwzględniono przy tym usługi bankowe oferowane na rynku pieniężnym i kapitałowym, w których szczegółowo omówiono bierne, czynne i pośredniczące operacje bankowe w obrotach krajowych i zagranicznych oraz transakcje kupna i sprzedaży na giełdach i w instytucjach finansowych.

Nie pominięto haseł, dotyczących międzynarodowych organizacji finansowych oraz krajowych podmiotów publicznych i prywatnych. Nie wydawało się celowe szczegółowe omawianie wszystkich działających obecnie banków ze względu na ich liczbę, ograniczono się do reprezentujących polską tradycję bankową. Uwzględniono także hasła z dziedzin towarzyszących problematyce bankowo-giełdowej, dotyczące niektórych przepisów prawnych rachunkowości i analiz finansowych. Wyjaśniono również wybrane pojęcia ogólnoekonomiczne.

W procesie integracji z krajami Unii Europejskiej pojawiły się nazwy nowoczesnych operacji bankowych i giełdowych oraz skróty używane w praktyce krajowej i zachodniej. Ważniejsze z nich uwzględniono w treści haseł. Jako podstawę przyjęto powszechnie stosowaną terminologię w języku angielskim. Leksykon wzbogacono o hasła związane z upowszechnieniem bankowości elektronicznej (eBanking), pieniądza elektronicznego oraz nowych operacji na rynku kapitałowym. W treści haseł uwzględniono nowelizacje przepisów i nazewnictwo wynikające z harmonizacji polskiego prawa bankowego z aktami normatywnymi UE.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wymagało włączenia do polskiego systemu finansowego pomijanych dotychczas rozwiązań obowiązujących w Unii, co znalazło odbicie w hasłach Leksykonu. Wypada jednak zaznaczyć, że proces przystosowania polskiej praktyki i legislacji trwa nadal, ograniczając możliwości pełnego uwzględnienia w Leksykonie nowych i szczegółowych rozwiązań.

Leksykon zawiera ok. 2000 haseł artykułowych i odsyłaczowych. Ponadto zamieszczono w nim:

indeks rzeczowy, skonstruowany w sposób umożliwiający szybkie znalezienie poszukiwanego hasła lub terminu, bibliografią wzbogacająca wiedzę, wykaz aktów prawnych.

Przejrzysty układ tytułów haseł artykułowych ułatwia Czytelnikom szybkie odnalezienie właściwego hasła. Natomiast prosta konstrukcja systemu haseł odsyłaczowych do treści haseł artykułowych umożliwia poszerzenie wiedzy na temat wybranych zagadnień.

Leksykon jest przeznaczony dla pracowników banków, firm inwestycyjnych i instytucji finansowych oraz działów finansowych jednostek gospodarczych, a także szerszego kręgu ekonomistów. Stanowi również niezbędne kompedium wiedzy dla studentów uczelni i szkół ekonomicznych oraz wszystkich interesujących się bankowością i operacjami na rynku instrumentów finansowych.

Wydawnictwo i Autorzy dziękują Zarządowi Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Zarządowi Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA za wsparcie finansowe wydania Leksykonu.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Leksykon bankowo-giełdowy”