Naruszenia zasad uczciwego obrotu giełdowego

Kategoria:
Wydawnictwo: C.H. Beck
ISBN: 9788325555429
Okładka: miękka
stron: 320
Wymiary: 17 cm x 24,5 cm

87,90 

Podziel się ze znajomymi:

Opis

Książka stanowi pierwsze kompleksowe ujęcie problematyki wpływu naruszeń zasad ekonomicznych, regulacji prawnych i zasad etycznych na rozwój i funkcjonowanie rynku kapitałowego.
Tematem analizy są zasady uczciwego obrotu giełdowego (zwane dalej ZUOG), które oznaczają takie działanie lub zaniechanie, które – pozostając w zgodzie z obowiązującym prawem i zasadami ekonomicznymi – spełnia jednocześnie wymogi w sferze etycznej działania rynków kapitałowych. Granica między poszanowaniem i naruszeniem ZUOG może pozostawać płynna i zależeć od indywidualnej analizy danego przypadku. Rolę decyzyjną w tym zakresie oraz rolę równoważącą interesy uczestników rynków kapitałowych pełnią podmioty organizujące rynki kapitałowe, tj. giełdy papierów wartościowych, centralne rejestry depozytowo-rozliczeniowe papierów wartościowych oraz organy nadzorcze nad rynkami finansowymi.

Publikacja prezentuje wnikliwą analizę niniejszej problematyki w zakresie:

– funkcjonowania rynków kapitałowych,

– identyfikacji naruszeń ZUOG w działaniu spółek publicznych, inwestorów i firm inwestycyjnych,

– przedstawienia działań o charakterze uprzednim i następczym podejmowanych przez organizatorów rynków kapitałowych wobec naruszeń ZUOG,

– kreacji i rozwoju zasad corporate governance jako odpowiedzi na naruszenia ZUOG,

– prezentacji wyników badania w zakresie wpływu wdrożenia zasad corporate governance przez spółki publiczne na występowanie naruszeń ZUOG będących ich udziałem oraz na osiągane przez inwestorów stopy zwrotu z inwestycji w te spółki.

O autorze

Iwona Chojecka – doktor nauk ekonomicznych, prawnik, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa spółek, a także prawa rynku kapitałowego oraz aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, prowadzi praktykę zawodową w obszarze rynków kapitałowych, autor publikacji z zakresu rynków finansowych.

Recenzje ekspertów

Praca Pani dr I. Chojeckiej jest wszechstronnym, wieloaspektowym, aktualnym i niezwykle ważnym studium teoretyczno-empirycznym, w sposób istotny systematyzującym i wzbogacającym wiedzę na temat funkcjonowania rynków kapitałowych (autorka słusznie podkreśla i daje temu wyraz w swoich dociekliwych rozważaniach, iż naruszenia ZUOG stanowią jeden z wielu, ale bardzo istotnych czynników wpływających na warunki funkcjonowania i rozwoju rynków kapitałowych).(…) uwzględniając liczbę osób i instytucji, których dotyczą prezentowane w pracy zagadnienia, można spodziewać się dużego zainteresowania podanymi do publicznej wiadomości rezultatami dociekań i dużego wysiłku badawczego autorki (…). Kompleksowość przeprowadzonej w pracy analizy, jej zakres oraz płynące z niej wnioski wzbudzą na pewno również duże zainteresowanie wśród osób i instytucji niezajmujących się zawodowo omawianymi problemami, ale interesujących się różnymi aspektami funkcjonowania rynku kapitałowego.

Bogusław Pietrzak

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Naruszenia zasad uczciwego obrotu giełdowego”