Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka

Kategoria:
Wydawnictwo: Difin
ISBN: 9788380858510
Okładka: Miękka
stron: 306
Wymiary: 16 x 23 cm

64,90 

Podziel się ze znajomymi:

Opis

Wiarygodna informacja zarządcza jest podstawą do tworzenia zwinnych przedsiębiorstw, które są nie tylko przystosowane do skutecznego działania w erze cyfrowej rewolucji w globalnej gospodarce, charakteryzowanej przez wysokie ryzyko, ale także przygotowane do wykorzystywania szans w momentach kryzysowych. Stąd istotne staje się właściwe sterowanie działalnością operacyjną, bazujące na wiarygodnych i kompletnych danych. Zatem w warunkach gospodarowania w otoczeniu globalnego ryzyka istotne jest pozyskanie prawdziwych informacji z właściwie zaprojektowanych czujników i systemów. Jednym z nich jest właśnie kontrola zarządzania, pozwalająca monitorować w przedsiębiorstwach efektywność strategii biznesowych, prawidłowość podejmowanych decyzji, produktywność zainwestowanego kapitału, czy rzeczywistą marżowość produktów. Istotne jest zapewnienie skutecznego sterowania decyzjami menedżerów, aby były one nie tylko zsynchronizowane z celami przedsiębiorstwa, ale także zapewniały automatyzm korygowania kierunków działania dzięki wdrożeniu systemu sprężeń zwrotnych, opartemu na wiarygodnym raportowaniu wyników. W ten sposób kontrola zarządzania przyczynia się do zrównoważonej poprawy wyników funkcjonowania przedsiębiorstw. Książka wskazuje, jak w czasie globalnych przemian należy zaprojektować kontrolę zarządzania, aby umożliwić uniwersalną i adekwatną reakcję w przedsiębiorstwie na zmiany, które powstają w globalnym otoczeniu, wysyłając do zarządzających przedsiębiorstwami właściwe sygnały, gdyż reguły gry w światowej gospodarce zmieniają się stale i tylko skuteczny system kontroli zarządzania zapewni właściwą szybkość odpowiedzi na nie.

Spis treści

 1. Wstęp
 2. Rozdział 1. Wyzwania dla kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka
  1. Strategiczne wyzwania zarządzania w świecie VUCA
  2. Geneza i znaczenie kontroli zarządzania
  3. Ekonomiczna wartość informacji
  4. Równoważenie perspektywy bezpieczeństwa i efektywności gospodarowania przedsiębiorstw
  5. Wykorzystanie elementów controllingu ryzyka w kontroli zarządzania
 3. Rozdział 2. Zarządzanie kreowaniem wartości przedsiębiorstwa
  1. Aspekt ekonomiczny funkcjonowania przedsiębiorstw
  2. Wielopłaszczyznowość i różnorodność struktury zarządzania wartością
  3. Zadania zarządzania ryzykiem w procesie tworzenia wartości ekonomicznej
   1. Rola ryzyka w procesie tworzenia wartości
   2. Tworzenie wartości w warunkach ryzyka
   3. Rola controllingu ryzyka w kreowaniu wartości dodanej
  4. Istota i zadania zarządzania strategicznego
   1. Operacjonalizacji strategii z wykorzystaniem zrównoważonej karty wyników
   2. Uwzględnienie ryzyka w sterowaniu realizacją strategii
   3. Koncepcja zysku ekonomicznego uwzględniającego ryzyko
 4. Rozdział 3. Wymóg skutecznej kontroli zarządzania
  1. Determinanty poprawności kontroli zarządzania
   1. Instrumenty sterowania decyzjami w przedsiębiorstwie
   2. Znaczenie planowania w przedsiębiorstwie
  2. Determinanty efektywności procesów biznesowych
  3. Dopasowanie kontroli zarządzania do specyfiki przedsiębiorstwa
   1. Koncepcja modelu sterującego przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży dóbr szybko rotujących
   2. Niedoskonałości wielosegmentowego rachunku wyników
 5. Rozdział 4. Elementy kontroli zarządzania efektywnością działalności operacyjnej
  1. Wielofazowy model wprowadzania systemów pomiaru kosztów i efektywności
  2. Kontrola zarządzania kosztami stałymi na przykładzie zastosowania rachunku kosztów działań
  3. Elementy kontroli zarządzania w produkcji
   1. Pomiar efektywności wykorzystania aktywów produkcyjnych
   2. Wykorzystanie narzędzi szczupłego zarządzania do poprawy efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa
   3. Zastosowanie rachunku kosztów ciągłego doskonalenia do poprawy efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa
   4. Podstawowe zagadnienia dotyczące zarządzania kosztami jakości
  4. Rachunkowość przerobowa, komplementarny element do rachunku kosztów działań
 6. Rozdział 5. Uzupełnienie kontroli zarządzania o komponent ryzyka
  1. Controlling ryzyka, aktywny element procesu zarządzania stabilnością kreowania wartości w przedsiębiorstwie
  2. Problem wartości ryzyka w decyzjach zarządczych. Aspekt praktyczny
  3. Świadome zarządzanie adekwatnością kapitału ryzyka
  4. Uwzględnienie ryzyka finansowego w analizie rezultatów gospodarowania przedsiębiorstwa
  5. Elementy controllingu ryzyka w decyzjach inwestycyjnych
 7. Zakończenie
 8. Bibliografia
 9. Spis rysunków
 10. Spis tabel

O autorze

profesor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Ekspert w zagadnieniach kontroli zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem controllingu, business controllingu, controllingu strategicznego, reengineeringu i optymalizacji procesów, wyników ekonomicznych funkcjonowania przedsiębiorstw oraz zarządzania ryzykiem i jego controllingu, popartych szerokim doświadczeniem biznesowym oraz wspartym przez szeroką wiedzę teoretyczną. Autor i współautor książek poświęconych kontroli zarządzania i zarządzaniu ryzykiem oraz ponad 100 publikacji poświęconych zarządzaniu i jego kontroli w przedsiębiorstwie, zarządzaniu ryzykiem oraz controllingowi ryzyka.

Recenzje ekspertów

Recenzowana publikacja jest interesującym studium dotyczącym opracowania metody kontroli zarządzania, która ma przyczynić się do zrównoważonej poprawy wyników funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach rosnącego ryzyka w globalnej gospodarce. Prezentowana w książce analiza jest osadzona w procesach i zjawiskach mających miejsce we współczesnej gospodarce, wśród których wymienić można rewolucję technologiczną, w tym postępującą cyfryzację, zmiany klimatyczne, globalne funkcjonowanie nawet małych przedsiębiorstw, czy koronawirus. Procesy te i zdarzenia zmieniają warunki prowadzenia działalności gospodarczej i mogą prowadzić do bankructw przedsiębiorstw. Szybko zmieniający się świat wyzwala konieczność odejścia od dotychczasowego deterministycznego podejścia w postrzeganiu i analizie zjawisk na rzecz podejścia stochastycznego, wyzwala potrzebę zdefiniowania wielu różnych scenariuszy rozwoju i budowania na nich nowych strategii przedsiębiorstw. Ponadto w obecnych warunkach nawet do niedawna uznawane za nowoczesne modele biznesowe (jak np. carsharing, Airbnb, czy współdzielenie powierzchni biurowych) utraciły racje bytu wobec pandemii koronawirusa czy innych zjawisk globalnych (…).

Książka jest dziełem podejmującym niezwykle ważną i aktualną dla gospodarki i przedsiębiorstw tematykę nowoczesnych narzędzi kontroli zarządzania w warunkach globalnego ryzyka. Wartość i oryginalność przed- stawionej analizy wyraża się w przedstawieniu całościowego i nowego podejścia do kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka z uwzględnieniem całej złożoności i obszerności oma- wianej problematyki wskazując na potrzebę stosowania nowych narzędzi. (…) Recenzowaną publikacją, w mojej opinii, zainteresowany może być szeroki krąg potencjalnych odbiorców, a wśród nich mogą się znaleźć menedżerowie, pracownicy zajmujący się analizami i planowa- niem finansowym oraz kontrolą zarządzania, studenci kierunków ekonomicznych i pracownicy instytucji publicznych, samorządy oraz organizacje branżowe.

Grażyna Wojtkowska-Łodej

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka”