Poleć znajomemu przez e-mail
Polityka kursu walutowego Chin jako czynnik globalnej nierównowagi płatniczej
Polityka kursu walutowego Chin jako czynnik globalnej nierównowagi płatniczej
Cena: 50,00 

* Adres nie będzie wykorzystywany w celach marketingowych.
Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Wysyłając zapytanie z tego formularza mogą Państwo uzyskać informacje dotyczące naszej aktualnej oferty oraz wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące zamówienia, dostawy i czasu realizacji.

Na wiadomości odpowiadamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 14:00.

Koszty dostawy
Koszty przesyłki zależą od wybranego sposobu płatności oraz sumy zamówienia i są ponoszone przez Kupującego. Tabela zawiera ceny dostaw na terenie Polski.
Sposób dostawy Czas dostawy Całkowity koszt przesyłki
Do 200 zł  Od 200 do 300 zł Powyżej 300 zł
Paczkomaty 24/7 - płatność przelewem lub kartą 1-2 dni robocze 11 zł GRATIS GRATIS
Kurier DHL - płatność przelewem lub kartą 24 h - kolejny dzień roboczy 12 zł GRATIS GRATIS
Kurier DHL - płatność przy odbiorze 24 h - kolejny dzień roboczy 15 zł 15 zł GRATIS
Poczta Polska przesyłka priorytetowa - płatność przelewem lub kartą 1-2 dni robocze 13 zł 13 zł GRATIS
Poczta Polska przesyłka priorytetowa - płatność przy odbiorze 1-2 dni robocze 16 zł 16 zł GRATIS
Odbiór osobisty nie dotyczy 0 zł 0 zł 0 zł
Polityka kursu walutowego Chin jako czynnik globalnej nierównowagi płatniczej

Polityka kursu walutowego Chin jako czynnik globalnej nierównowagi płatniczej

50,00 

SGH

9788373788282

miękka

273

B5

5 dni

Podziel się ze znajomymi:

FacebookTwitterPinterest

Opis

Wstęp

W niniejszej pracy przyjęto cezurę roku 2001 jako początku współczesnej globalnej nierównowagi płatniczej. W grudniu tego roku Chiny zostały członkiem Światowej Organizacji Handlu, z czym wiązało się zniesienie barier w dostępie chińskich towarów na rynki pozostałych państw członkowskich. W związku z tym od 2001 r. eksport Państwa Środka wzrastał bardzo dynamicznie, co prowadziło do narastania olbrzymich nadwyżek bilansu obrotów bieżących i bezprecedensowej akumulacji rezerw walutowych. We wspomnianym okresie znacznemu pogorszeniu uległo również saldo bilansu obrotów bieżących Stanów Zjednoczonych. Narastanie globalnej nierównowagi płatniczej zostało przerwane w efekcie kryzysu globalnego w latach 2008-2009. Pomimo zmniejszenia skali tej nierównowagi nadal pozostaje ona znacząca. Ponadto jej redukcja nastąpiła w przeważającej mierze w wyniku działania czynników koniunkturalnych, w związku z czym wraz z poprawą globalnej koniunktury należy się spodziewać ponownego narastania globalnej nierównowagi.

Analizowane w pracy problemy globalnej nierównowagi płatniczej oraz roli polityki kursu walutowego Chin w jej kształtowaniu mają szczególne znaczenie dla gospodarki światowej, a także należą do najżywiej dyskutowanych w literaturze światowej. Szczególne znaczenie globalnej nierównowagi wynika przede wszystkim z jej skali, udziału krajów istotnych systemowo w jej kreacji oraz ryzyka i znaczących kosztów związanych z utrzymywaniem się tej nierównowagi. Istotne jest także to, że globalna nierównowaga w znacznej mierze wynika z nierównowagi wewnętrznej poszczególnych krajów oraz prowadzonej przez nie polityki gospodarczej. Znaczenie polityki kursu walutowego Chin wiąże się ze wzrostem roli Państwa Środka w gospodarce światowej i wpływie wywieranym na gospodarkę innych krajów. Wraz z dynamicznym wzrostem gospodarki chińskiej po 2001 r. rosła też rola Chin w kształtowaniu globalnej nierównowagi płatniczej, przy czym jednym z głównych czynników tego oddziaływania pozostaje polityka kursu walutowego.

Celem pracy jest zbadanie i ocena roli, jaką odgrywa polityka kursu walutowego Chin w kształtowaniu globalnej nierównowagi płatniczej. Rola ta ukazana została w kontekście dynamicznego wzrostu gospodarczego Chin oraz ewolucji gospodarki światowej i międzynarodowego systemu walutowego. W pracy udowodniono, że realizowana przez Chiny w ramach proeksportowej strategii wzrostu gospodarczego polityka kursu walutowego przyczynia się do powstawania globalnej nierównowagi płatniczej. Ponadto polityka kursu walutowego w dotychczasowym kształcie jest także źródłem niekorzystnych efektów dla gospodarki Chin. W związku z negatywnym oddziaływaniem polityki kursu walutowego Chin na gospodarkę tego kraju i gospodarkę światową przedstawione zostały koncepcje jej reformy, która będzie skutkować ograniczeniem globalnej nierównowagi płatniczej.

Książka składa się z czterech rozdziałów. Rozdział 1 „Polityka kursu walutowego i jej determinanty” dotyczy teoretycznych fundamentów rozprawy. Dokonana w ramach tego rozdziału analiza obejmuje istotę kursu walutowego, typologie kursów walutowych, czynniki kształtujące kurs walutowy w krótkim i długim okresie, makroekonomiczne skutki zmian kursów walutowych, istotę oraz typy systemów kursu walutowego, a także cele i instrumenty polityki kursu walutowego oraz jej związki z polityką monetarną i fiskalną. Celem tego rozdziału jest analiza znaczenia i roli kursu walutowego dla gospodarki krajowej, w szczególności zaś przedstawienie zjawisk związanych z kształtowaniem poziomu kursu walutowego oraz jego wpływem na poszczególne zmienne makroekonomiczne, a także roli polityki kursu walutowego w tych procesach.

Rozdział 2 „Źródła i charakter globalnej nierównowagi płatniczej” obejmuje analizę istoty globalnej nierównowagi płatniczej i jej źródeł oraz związanych z nią korzyści i kosztów. Przedstawiono w nim miary globalnej nierównowagi płatniczej oraz udział poszczególnych krajów i ich grup w kreowaniu tej nierównowagi. Ukazano najważniejsze cechy współczesnej globalnej nierównowagi, które odróżniają ją od podobnych sytuacji mających miejsce w przeszłości. Analizie poddano determinanty globalnej nierównowagi płatniczej zarówno związane z sytuacją gospodarczą i polityką ekonomiczną kreujących ją krajów, jak i związane z funkcjonowaniem gospodarki światowej i międzynarodowego systemu walutowego. W szczególności przeanalizowano rolę funkcjonujących w międzynarodowym systemie walutowym mechanizmów odnoszących się do kształtowania kursów walutowych, tworzenia płynności międzynarodowej (pieniądza międzynarodowego) oraz przywracania równowagi bilansu płatniczego, a także efektywność funkcjonowania instytucjonalnego wymiaru tego systemu.

Przedstawiono też rolę globalizacji ekonomicznej oraz wielkości i kierunków przepływów kapitału w kształtowaniu globalnej nierównowagi. W ramach tego rozdziału przeanalizowane zostały dwie grupy krajów przyczyniających się do powstawania i utrzymywania się globalnej nierównowagi, tj. krajów posiadających nadwyżki i deficyty bilansu obrotów bieżących. Rozdział zamyka analiza kosztów i korzyści związanych z globalną nierównowagą.

Rozdział 3 „Polityka kursu walutowego Chin jako instrument realizacji strategii proeksportowej” obejmuje analizę determinant i sposobu kształtowania polityki kursu walutowego Chin oraz jej roli w realizacji proeksportowej strategii wzrostu gospodarczego. W rozdziale tym ukazano rolę transformacji rynkowej Chin oraz czynniki determinujące pozycję tego kraju w gospodarce światowej, a także znaczenie eksportu dla wzrostu gospodarczego Państwa Środka. Przedstawiono także czynniki determinujące politykę kursu walutowego Chin oraz ewolucję tej polityki. Szczególną uwagę poświęcono kwestii wielkości i struktury rezerw walutowych Chin oraz problemom związanym z zarządzaniem nimi. Przeanalizowano także czynniki wskazujące na niedowartościowanie renminbi oraz skalę tego niedowartościowania.

Rozdział 4 „Skutki polityki kursu walutowego Chin i jej rola w ograniczaniu globalnej nierównowagi płatniczej” przedstawia konsekwencje polityki kursu walutowego Chin dla samego Państwa Środka oraz jego najważniejszego partnera handlowego, Stanów Zjednoczonych, a także dla pozostałych krajów Azji Wschodniej oraz dla gospodarki światowej. W rozdziale tym ukazano także przesłanki ograniczania globalnej nierównowagi płatniczej oraz wysunięte dotychczas koncepcje jej redukcji. Analizie poddano rolę polityki kursu walutowego Chin w ograniczaniu globalnej nierównowagi płatniczej. Szczególną uwagę poświęcono konieczności dywersyfikacji źródeł wzrostu gospodarczego Chin, co jest czynnikiem warunkującym wpływ polityki kursu walutowego tego kraju na redukcję globalnej nierównowagi. Przedstawiono także możliwe kierunki reformy polityki kursu walutowego Chin oraz jej potencjalne skutki dla krajów przyczyniających się do powstawania globalnej nierównowagi i dla gospodarki światowej, a w konsekwencji znaczenie tej reformy dla ograniczania globalnej nierównowagi płatniczej.

Wstęp

W niniejszej pracy przyjęto cezurę roku 2001 jako początku współczesnej globalnej nierównowagi płatniczej. W grudniu tego roku Chiny zostały członkiem Światowej Organizacji Handlu, z czym wiązało się zniesienie barier w dostępie chińskich towarów na rynki pozostałych państw członkowskich. W związku z tym od 2001 r. eksport Państwa Środka wzrastał bardzo dynamicznie, co prowadziło do narastania olbrzymich nadwyżek bilansu obrotów bieżących i bezprecedensowej akumulacji rezerw walutowych. We wspomnianym okresie znacznemu pogorszeniu uległo również saldo bilansu obrotów bieżących Stanów Zjednoczonych. Narastanie globalnej nierównowagi płatniczej zostało przerwane w efekcie kryzysu globalnego w latach 2008-2009. Pomimo zmniejszenia skali tej nierównowagi nadal pozostaje ona znacząca. Ponadto jej redukcja nastąpiła w przeważającej mierze w wyniku działania czynników koniunkturalnych, w związku z czym wraz z poprawą globalnej koniunktury należy się spodziewać ponownego narastania globalnej nierównowagi.

Analizowane w pracy problemy globalnej nierównowagi płatniczej oraz roli polityki kursu walutowego Chin w jej kształtowaniu mają szczególne znaczenie dla gospodarki światowej, a także należą do najżywiej dyskutowanych w literaturze światowej. Szczególne znaczenie globalnej nierównowagi wynika przede wszystkim z jej skali, udziału krajów istotnych systemowo w jej kreacji oraz ryzyka i znaczących kosztów związanych z utrzymywaniem się tej nierównowagi. Istotne jest także to, że globalna nierównowaga w znacznej mierze wynika z nierównowagi wewnętrznej poszczególnych krajów oraz prowadzonej przez nie polityki gospodarczej. Znaczenie polityki kursu walutowego Chin wiąże się ze wzrostem roli Państwa Środka w gospodarce światowej i wpływie wywieranym na gospodarkę innych krajów. Wraz z dynamicznym wzrostem gospodarki chińskiej po 2001 r. rosła też rola Chin w kształtowaniu globalnej nierównowagi płatniczej, przy czym jednym z głównych czynników tego oddziaływania pozostaje polityka kursu walutowego.

Celem pracy jest zbadanie i ocena roli, jaką odgrywa polityka kursu walutowego Chin w kształtowaniu globalnej nierównowagi płatniczej. Rola ta ukazana została w kontekście dynamicznego wzrostu gospodarczego Chin oraz ewolucji gospodarki światowej i międzynarodowego systemu walutowego. W pracy udowodniono, że realizowana przez Chiny w ramach proeksportowej strategii wzrostu gospodarczego polityka kursu walutowego przyczynia się do powstawania globalnej nierównowagi płatniczej. Ponadto polityka kursu walutowego w dotychczasowym kształcie jest także źródłem niekorzystnych efektów dla gospodarki Chin. W związku z negatywnym oddziaływaniem polityki kursu walutowego Chin na gospodarkę tego kraju i gospodarkę światową przedstawione zostały koncepcje jej reformy, która będzie skutkować ograniczeniem globalnej nierównowagi płatniczej.

Książka składa się z czterech rozdziałów. Rozdział 1 „Polityka kursu walutowego i jej determinanty” dotyczy teoretycznych fundamentów rozprawy. Dokonana w ramach tego rozdziału analiza obejmuje istotę kursu walutowego, typologie kursów walutowych, czynniki kształtujące kurs walutowy w krótkim i długim okresie, makroekonomiczne skutki zmian kursów walutowych, istotę oraz typy systemów kursu walutowego, a także cele i instrumenty polityki kursu walutowego oraz jej związki z polityką monetarną i fiskalną. Celem tego rozdziału jest analiza znaczenia i roli kursu walutowego dla gospodarki krajowej, w szczególności zaś przedstawienie zjawisk związanych z kształtowaniem poziomu kursu walutowego oraz jego wpływem na poszczególne zmienne makroekonomiczne, a także roli polityki kursu walutowego w tych procesach.

Rozdział 2 „Źródła i charakter globalnej nierównowagi płatniczej” obejmuje analizę istoty globalnej nierównowagi płatniczej i jej źródeł oraz związanych z nią korzyści i kosztów. Przedstawiono w nim miary globalnej nierównowagi płatniczej oraz udział poszczególnych krajów i ich grup w kreowaniu tej nierównowagi. Ukazano najważniejsze cechy współczesnej globalnej nierównowagi, które odróżniają ją od podobnych sytuacji mających miejsce w przeszłości. Analizie poddano determinanty globalnej nierównowagi płatniczej zarówno związane z sytuacją gospodarczą i polityką ekonomiczną kreujących ją krajów, jak i związane z funkcjonowaniem gospodarki światowej i międzynarodowego systemu walutowego. W szczególności przeanalizowano rolę funkcjonujących w międzynarodowym systemie walutowym mechanizmów odnoszących się do kształtowania kursów walutowych, tworzenia płynności międzynarodowej (pieniądza międzynarodowego) oraz przywracania równowagi bilansu płatniczego, a także efektywność funkcjonowania instytucjonalnego wymiaru tego systemu.

Przedstawiono też rolę globalizacji ekonomicznej oraz wielkości i kierunków przepływów kapitału w kształtowaniu globalnej nierównowagi. W ramach tego rozdziału przeanalizowane zostały dwie grupy krajów przyczyniających się do powstawania i utrzymywania się globalnej nierównowagi, tj. krajów posiadających nadwyżki i deficyty bilansu obrotów bieżących. Rozdział zamyka analiza kosztów i korzyści związanych z globalną nierównowagą.

Rozdział 3 „Polityka kursu walutowego Chin jako instrument realizacji strategii proeksportowej” obejmuje analizę determinant i sposobu kształtowania polityki kursu walutowego Chin oraz jej roli w realizacji proeksportowej strategii wzrostu gospodarczego. W rozdziale tym ukazano rolę transformacji rynkowej Chin oraz czynniki determinujące pozycję tego kraju w gospodarce światowej, a także znaczenie eksportu dla wzrostu gospodarczego Państwa Środka. Przedstawiono także czynniki determinujące politykę kursu walutowego Chin oraz ewolucję tej polityki. Szczególną uwagę poświęcono kwestii wielkości i struktury rezerw walutowych Chin oraz problemom związanym z zarządzaniem nimi. Przeanalizowano także czynniki wskazujące na niedowartościowanie renminbi oraz skalę tego niedowartościowania.

Rozdział 4 „Skutki polityki kursu walutowego Chin i jej rola w ograniczaniu globalnej nierównowagi płatniczej” przedstawia konsekwencje polityki kursu walutowego Chin dla samego Państwa Środka oraz jego najważniejszego partnera handlowego, Stanów Zjednoczonych, a także dla pozostałych krajów Azji Wschodniej oraz dla gospodarki światowej. W rozdziale tym ukazano także przesłanki ograniczania globalnej nierównowagi płatniczej oraz wysunięte dotychczas koncepcje jej redukcji. Analizie poddano rolę polityki kursu walutowego Chin w ograniczaniu globalnej nierównowagi płatniczej. Szczególną uwagę poświęcono konieczności dywersyfikacji źródeł wzrostu gospodarczego Chin, co jest czynnikiem warunkującym wpływ polityki kursu walutowego tego kraju na redukcję globalnej nierównowagi. Przedstawiono także możliwe kierunki reformy polityki kursu walutowego Chin oraz jej potencjalne skutki dla krajów przyczyniających się do powstawania globalnej nierównowagi i dla gospodarki światowej, a w konsekwencji znaczenie tej reformy dla ograniczania globalnej nierównowagi płatniczej.

Dominik A. Skopiec

Recenzje klientów:

Średnia ocena klientów:
50,00 
Liczba wszystkich recenzji: 0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.
Pomóż innymi Klientom dokonać udanego zakupu i dodaj recenzję

Napisz pierwszą recenzję “Polityka kursu walutowego Chin jako czynnik globalnej nierównowagi płatniczej”


Wróć do strony