Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu

Kategoria:
Wydawnictwo: LexisNexis
Okładka: Miękka
stron: 336
Wymiary: B5

54,90 

Czas wysyłki: Towar tymczasowo niedostępny

Podziel się ze znajomymi:

Opis

Podręcznik zawiera zwięzłą charakterystykę najważniejszych instytucji polskiego prawa papierów wartościowych. Omówiono w nim pojęcie, charakter prawny oraz zasady emisji poszczególnych postaci papierów wierzycielskich, udziałowych i towarowych. Obejmuje również prezentację mechanizmów funkcjonowania publicznego obrotu instrumentami finansowymi, w tym obrotu giełdowego i pozagiełdowego. Praca uwzględnia stan prawny ukształtowany ustawami z 29 lipca 2005 r.: o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, o obrocie instrumentami finansowymi, o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także aktami wykonawczymi do tych ustaw. Książka adresowana jest do studentów prawa, administracji, ekonomii, biznesu oraz finansów, jak też do osób uczestniczących i dokonujących transakcji w różnych segmentach rynku papierów wartościowych w Polsce.

Dr Jan Mojak – pracuje w Zakładzie Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, jest również profesorem w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Ukończył Faculté Internationale de Droit Comparé – Amsterdam, Bruksela, Trento. Odbył staż naukowy na uniwersytetach w Monachium i Wiedniu. W latach 1991–1994 doradca Komisji Papierów Wartościowych. Konsultant Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu oraz Senatu RP, autor i współautor ponad 100 publikacji, m.in.: ”Przelew wierzytelności w polskim prawie cywilnym”, Lublin 1990 (nagroda Ministra Edukacji Narodowej); ”Prawo spółek. Zarys”, Warszawa 1999;”Prawne zabezpieczenie wierzytelności bankowych”, Kraków 2000; ”Obrót wierzytelnościami”, Warszawa 2004; ”Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów. Komentarz”, Warszawa 2004; ”Komentarz do kodeksu cywilnego”, pod red. K. Pietrzykowskiego, t. I i II, wyd. IV, Warszawa 2005;”Polskie prawo kontraktowe. Zarys wykładu”, Warszawa 2005.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu”