Prawo rynku kapitałowego. Komentarz

Kategoria:
Wydawnictwo: C.H. Beck
ISBN: 9788381285650
Okładka: Twarda
stron: 2240
Wymiary: 16,5 cm x 25 cm

404,90 

Czas wysyłki: Towar tymczasowo niedostępny

Podziel się ze znajomymi:

Opis

„Prawo rynku kapitałowego. Komentarz”, autorstwa wybitnego grona specjalistów w poruszanej tematyce, pod redakcją prof. zw. dr hab. Marka Wierzbowskiego, dr Ludwika Sobolewskiego oraz dr hab. Pawła Wajdy stanowi wyczerpujące omówienie:

  • ustawy z o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach kapitałowych;
  • ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
  • ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym;
  • ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.

Nowe, 2. wydanie Komentarza prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje – poza wcześniej zamieszczonym i wciąż aktualnym – najnowsze orzecznictwo. Ponadto zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych.

W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:

  • zasad, trybu i warunków podejmowania i prowadzenia działalności w zakresie obrotu papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi;
  • praw i obowiązków podmiotów uczestniczących w obrocie papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi – prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne: domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską, a także banki powiernicze oraz maklerów;
  • zasad i warunków dokonywania oferty publicznej papierów wartościowych, prowadzenia subskrypcji lub sprzedaży tych papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym;
  • obowiązków emitentów papierów wartościowych i innych podmiotów uczestniczących w obrocie tymi papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi;
  • skutków uzyskania statusu spółki publicznej oraz szczególne prawa i obowiązki związane z posiadaniem i obrotem akcjami takich spółek;
  • organizacji, zakresu i celu sprawowania nadzoru nad rynkiem finansowym oraz nad rynkiem kapitałowym.

Komentarz w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w komentowanych ustawach. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.

Komentarz kierowany jest dla prawników zajmujących się rynkiem kapitałowym, pracowników instytucji finansowych zaangażowanych w operacje instrumentami finansowymi na rynku kapitałowym (funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich, banków powierniczych, banków), jak także dla osób zainteresowanych funkcjonowaniem tego rynku i instrumentami finansowymi tamże notowanymi (maklerów, brokerów, emitentów papierów wartościowych, pracowników spółek giełdowych).

Stanowi także doskonałe źródło wiedzy o rynku kapitałowym dla: sędziów, prokuratorów, pełnomocników procesowych, aplikantów zawodów prawniczych, pracowników urzędów administracyjnych.

Komentarz zawiera stan prawny na dzień 10.5.2014 r.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Prawo rynku kapitałowego. Komentarz”