Rynki finansowe – przewodnik encyklopedyczny

Kategoria:
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
ISBN: 8388597574
Okładka: Twarda
stron: 312
Wymiary: B5

80,90 

Czas wysyłki: Towar tymczasowo niedostępny

Podziel się ze znajomymi:

Opis

Tytuł angielski: KEY MARKET CONCEPTS. 100 FINANCIAL TERMS EXPLAINED

Książka zawiera ponad 100 definicji oraz omówienie aktualnych zagadnień, związanych z funkcjonowaniem rynków finansowych.
Znajomość omawianych transakcji i instrumentów jest niezbędna dla każdego, kto z racji zajmowanego stanowiska powinien orientować się w najnowszych trendach dotyczących takich zagadnień, jak:

– wartość pieniądza w czasie,
– krzywe dochodowości,
– rynek pieniężny, swapy, rynek walutowy, rynek obligacji i transakcji repo,
– kontrakty terminowe,
– opcje
– zarządzanie ryzykiem.

Definicjom towarzyszą formuły obliczeniowe oraz przykłady, które pokazują, jak wiedzę tę można wykorzystać w praktyce. Opisano sytuacje, w których można się z danym pojęciem zetknąć, a także okoliczności i problemy towarzyszące poszczególnym zjawiskom. Układ książki pozwala na szybkie znalezienie potrzebnej w danej chwili informacji. Na końcu zamieszczono alfabetyczny spis definicji i angielsko-polski słowniczek.

Adresaci:
pracownicy instytucji finansowych, dyrektorzy i analitycy finansowi, dyrektorzy zarządzający, studenci finansów i bankowości.

Spis treści:

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE

Oprocentowanie proste i złożone
Równoważna stopa procentowa, efektywna stopa procentowa i stopa procentowa dla kapitalizacji ciągłej
Wartość przyszła (FV), wartość teraźniejsza (PV), stopa dyskontowa oraz współczynnik dyskontowy
Wartość teraźniejsza netto (NPV) oraz wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)
Renta

STOPA ZEROKUPONOWA I KRZYWA DOCHODOWOŚCI

Stopa zerokuponowa, krzywa dochodowości transakcji natychmiastowych i proces uzgadniania
Krzywa dochodowości dla wartości nominalnej
Krzywa stóp forward-forward
Rynki pieniężne
Teoretyczna stopa dochodowości i stopa dyskontowa
Terminy rozliczenia transakcji, interpolacja i ekstrapolacja

STOPA FORWARD-FORWARD, KONTRAKT FRA ORAZ KONTRAKT FUTURES

Stopa procentowa forward-forward
Kontrakt na przyszłą stopę procentową (FRA)
Kontrakt futures na krótkoterminową stopę procentową oraz depozyt zabezpieczający
Ryzyko bazy
Spread
Seria

RYNKI OBLIGACJI ORAZ REPO

Odsetki narosłe, cena netto i cena brutto
Baza rynku pieniężnego i baza rynku obligacji
Stopa zwrotu do terminu wykupu (YTM)
Bieżąca stopa zwrotu oraz prosta stopa zwrotu do terminu wykupu
Kontrakty futures na obligacje, współczynnik konwersji, obligacje najtańsze w dostawie (CTD)
Arbitraż uwzględniający koszty przechowywania oraz implikowana stopa repo
Zerokuponowe papiery wartościowe oraz seria obligacji
Czas trwania, zmodyfikowany czas trwania, wartość punktu bazowego oraz wypukłość
Współczynnik zabezpieczenia
Operacja repo oraz reverse repo
Haircut oraz depozyt zabezpieczający
Operacja sprzedaży i odkupu oraz kupna i odsprzedaży
Pożyczka w papierach wartościowych

RYNEK SWAPÓW

Swap procentowy (IRS)
Swap oparty na aktywach oraz swap oparty na zobowiązaniach
Swap walutowy

RYNEK WALUTOWY

Kurs krzyżowy
Terminowe transakcje bezwarunkowe oraz swapy terminowe
Transakcje na krótkie okresy
Kursy walutowe forward-forward
Kontrakt terminowy bez fizycznej dostawy

OPCJE

Opcje kupna i opcje sprzedaży
Model wyceny opcji Blacka-Scholesa
Zmienność historyczna i zmienność implikowana
Model dwumianowy wyceny opcji
Parytet opcja sprzedaży/opcja kupna
Kontrakty: cap, floor, collar oraz opcje zerokosztowe
Kontrakt terminowy z możliwość wyjścia, kontrakt range forward oraz kontrakt terminowy z udziałem w zysku
Strategie w handlu opcjami: straddle, stangle, spread, butterfly spred, condor, ratio spread oraz risk reversal
Opcje barierowe: opcja wygasająca oraz opcja uaktywniana
Miary wrażliwości, tzw greckie litery:współczynniki delta, gamma, vega, theta oraz rho

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Wariancja i odchylenie standardowe
Korelacja i kowariancja
Wartość narażona na ryzyko (VAR)
Współczynnik adekwatności kapitałowej

ZAŁĄCZNIKI

Słownik terminów
Słowniczek angielsko-polski
Podsumowanie konwencji roku obliczeniowego dla rynku pieniężnego i rynku obligacji

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Rynki finansowe – przewodnik encyklopedyczny”