Rynkowe instrumenty finansowe w alokacji kapitału bankowego

Kategoria:
Wydawnictwo: Difin
ISBN: 9788376416205
Okładka: Miękka
stron: 253
Wymiary: B5

48,90 

Podziel się ze znajomymi:

Opis

W opracowaniu dokonano analizy i oceny roli rynkowych instrumentów finansowych w modelowaniu działalności operacyjnej współczesnego sektora bankowego.

Publikacja składa się z sześciu rozdziałów. Rozdział pierwszy omawia charakterystykę problemów alokacji kapitału finansowego. Pojęcie alokacji finansowej i zmian w jej procesie pod wpływem nowych zjawisk cechujących bankowość centralną u progu XXI wieku, jak też rzutujące na nią wydarzenia globalnego kryzysu finansowego wypełniają treść tego rozdziału.

Rozdział drugi koncentruje się na analizie procesów gromadzenia kapitału bankowego i możliwości jego inwestycyjnego zaangażowania celem zwiększenia wartości rynkowej banku. W rozdziale podejmuje się zagadnienia związane z rozróżnieniem kapitału regulacyjnego i ekonomicznego. Wskazuje się problemy związane z oceną efektywności alokacji kapitału bankowego.

Rozdział trzeci identyfikuje rynkowe instrumenty finansowe. Szeroko analizuje motywy zaangażowania banków w transakcje tymi instrumentami. Wskazuje na regulacje ostrożnościowe związane z ryzykiem bankowym, które instrumenty te generują w bankach.

Rozdział czwarty ma charakter empiryczny. Analizuje się w nim i ocenia zmiany w aktywach i pasywach korporacji i sektorów bankowych. Rozdział ma charakter ogólny skierowany na rozpoznanie poziomu i stopnia zaangażowania wybranych banków na rynku papierów wartościowych. Papiery wartościowe znajdujące się w aktywach i pasywach bankowych analizuje się w odniesieniu do tradycyjnych instrumentów bankowych, tzn. kredytów i depozytów.

Rozdział piąty szeroko prezentuje zagadnienia związane z rozwojem własności korporacyjnej w sektorze bankowym. Analizuje możliwości wykorzystania akcji bankowych w celach powiększenia kapitałów własnych i ich zaangażowania w konsolidację kapitału bankowego. Rozdział ma charakter teoretyczno-empiryczny. Weryfikuje się w nim siłę kapitałową banków i udział kapitałów własnych w pasywach bankowych.

Rozdział szósty koncentruje się na problemach kształtowania portfela aktywów bankowych dłużnych papierów wartościowych. Podejmuje też problemy emisji bankowych papierów wartościowych. Uzupełnieniem treści tego rozdziału jest analiza empiryczna zaangażowania banków w kupno dłużnych papierów wartościowych i ich emisja przez korporacje bankowe.

Recenzje ekspertów

Ranga tej problematyki jest związana z bardzo szybkim rozwojem (…) działalności banków na rynkach kapitałowych z wykorzystaniem złożonej inżynierii finansowej. Zatem związana jest głównie z zarządzaniem inwestycyjnym portfelem papierów wartościowych w ramach aktywów finansowych banku oraz w ramach jego pasywów (pozyskiwanie finansowania poprzez emisje papierów wartościowych). Wobec tego tematyka recenzowanej książki zrealizowana wieloaspektowo (w aspekcie przedmiotowo-podmiotowym) jest bardzo aktualna i ambitna, a więc wymaga rozpowszechnienia w środowisku finansowo-biznesowym oraz akademickim uczelni ekonomicznych. Opracowanie ma wiele aspektów oryginalnych w ujęciu teoretyczno-analitycznym oraz stanowi w polskiej literaturze ważną próbę oceny wykorzystania rynkowych instrumentów finansowych w alokacji kapitału bankowego w relatywnie długim okresie.

Elżbiety Ostrowskiej

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Rynkowe instrumenty finansowe w alokacji kapitału bankowego”