Wycena nieruchomości

Kategoria:
Wydawnictwo: C.H. Beck
ISBN: 9788325550554
Okładka: miękka
stron: 246
Wymiary: 20,5 cm x 29 cm

178,90 

Czas wysyłki: Towar tymczasowo niedostępny

Podziel się ze znajomymi:

Opis

Publikacja „Wycena nieruchomości (2 wydanie)” została podzielona na trzy części.

W części I została przedstawiona problematyka nieruchomości. Autor prezentuje w tej części takie zagadnienia jak:

– nieruchomość jako twór geometryczny – przedstawiająca katastry: pruski, austriacki, rosyjski oraz zamojski,

– nieruchomość jako twór prawny – omawiająca m.in. prawa rzeczowe oraz ich ograniczenia, prawa zobowiązaniowe, prawa konstytutywne oraz stan prawny nieruchomości,

– nieruchomość jako twór ekonomiczny – dotycząca m.in. opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej, spowodowanej scalaniem i podziałem nieruchomości oraz samym podziałem nieruchomości jako przyczyny wzrostu jej wartości,

– matematyka finansowa – opisująca m.in. ciągi liczbowe, procenty, modele kapitalizacji, dyskontowanie kapitału, płatności okresowe, podstawowe równanie obliczeń finansowych przy stosowaniu oprocentowania składanego, amortyzacje kredytu, analizę upływu czasu, dokładność wyniku pomiaru, którym jest oszacowanie wartości nieruchomości, teorie chaosu oraz renty osobiste jako element wartości lub ceny nieruchomości.

Przedmiotem części II publikacji jest operat szacunkowy oraz problematyka podejścia porównawczego i dochodowego, a także zestawienie podejść, metod i technik wyceny stosowanych w wycenie nieruchomości. W tej części książki zostały także zamieszczone projekty różnych operatów szacunkowych.

Część III została poświęcona problematyce wyceny podejściem kosztowym oraz technice ustalania zużycia technicznego obiektów budowlanych, a także żywotność techniczna budowli. W tej części książki zostały również zamieszczone projekty różnych operatów szacunkowych.

Projekty wszystkich operatów szacunkowych wykonał Pan Adam Bartyzel.

Niniejsza publikacja uwzględnia najnowsze zmiany w ustawodawstwie oraz Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) takie jak:

– Nota interpretacyjna Nr 1 (NI 1) – Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości;

– Nota interpretacyjna Nr 2 (NI 2) – Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości;

– Nota interpretacyjna Nr 4 (NI 4) – Zastosowanie metody pozostałościowej w wycenie nieruchomości.

Celem publikacji jest przybliżenie rzeczoznawcom majątkowym oraz osobom ubiegającym się o przyznanie uprawnień problematyki związanej z nieruchomościami oraz ich wyceną. Zawód rzeczoznawcy majątkowego przyciąga osoby, które legitymując się dyplomem ukończenia studiów magisterskich na dowolnym kierunku, muszą jednak posiadać znaczącą wiedzę w dziedzinie prawa, ekonomii, porządku geometrycznego przestrzeni, finansów, a przede wszystkim matematyki stosowanej, ponieważ procedura wyceny każdej nieruchomości bezwzględnie nosi wszelkie znamiona pomiaru. Jest to domeną matematyki, szczególnego działu matematyki stosowanej, matematyki na usługach wyceny nieruchomości. Książka problematykę tę omawia obszernie, posługując się również przykładami praktycznymi.

Książka adresowana jest zarówno do praktykujących rzeczoznawców majątkowych, jak i do wzrastającej ilości adeptów tej sztuki. Publikacja będzie przydatna również wszystkim, którzy z wyceną nieruchomości stykają się zawodowo m.in. pracowników administracji państwowej oraz samorządowej (w szczególności gmin), a także pośredników w obrocie nieruchomościami.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wycena nieruchomości”