Poleć znajomemu przez e-mail
Wskaźniki finansowe
Wskaźniki finansowe
Cena: 70,90 

* Adres nie będzie wykorzystywany w celach marketingowych.
Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Wysyłając zapytanie z tego formularza mogą Państwo uzyskać informacje dotyczące naszej aktualnej oferty oraz wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące zamówienia, dostawy i czasu realizacji.

Na wiadomości odpowiadamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 14:00.

Koszty dostawy
Koszty przesyłki zależą od wybranego sposobu płatności oraz sumy zamówienia i są ponoszone przez Kupującego. Tabela zawiera ceny dostaw na terenie Polski.
Sposób dostawy Czas dostawy Całkowity koszt przesyłki
Do 200 zł  Od 200 do 300 zł Powyżej 300 zł
Paczkomaty 24/7 - płatność przelewem lub kartą 1-2 dni robocze 11 zł GRATIS GRATIS
Kurier DHL - płatność przelewem lub kartą 24 h - kolejny dzień roboczy 12 zł GRATIS GRATIS
Kurier DHL - płatność przy odbiorze 24 h - kolejny dzień roboczy 15 zł 15 zł GRATIS
Poczta Polska przesyłka priorytetowa - płatność przelewem lub kartą 1-2 dni robocze 13 zł 13 zł GRATIS
Poczta Polska przesyłka priorytetowa - płatność przy odbiorze 1-2 dni robocze 16 zł 16 zł GRATIS
Odbiór osobisty nie dotyczy 0 zł 0 zł 0 zł
Wskaźniki finansowe

Wskaźniki finansowe

70,90 

Wolters Kluwer

8389355329

Twarda

364

Towar tymczasowo niedostępny

Podziel się ze znajomymi:

FacebookTwitterPinterest

Opis

WYDANIE IV

Książka służy pomocą w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa. Przedstawia sposób obliczania, interpretację i zastosowania ponad 200 wskaźników, stanowiących najskuteczniejsze metody oceny wyników finansowych firm. Włączone do systemu rachunkowości, wskaźniki umożliwią sprawowanie systematycznej kontroli nad zyskownością przedsiębiorstwa i jego stabilnością finansową. Przedstawione wskaźniki są usystematyzowane według podstawowych zagadnień:
– Analiza rachunku wyników
– Analiza bilansu
– Zarządzanie sprzedażą
– Kontrola wydatków i kosztów
– Zarządzanie należnościami
– Zobowiązania płatnicze
– Koszty produkcji
– Metody matematyczne i statystyczne analizy finansowej.

Wykorzystanie wskaźników finansowych przynosi wiele wymiernych korzyści. Mogą być użyte zarówno do bieżącej analizy sytuacji firmy, jak i prognozowania. Stosowanie wskaźników przez kilka okresów obrachunkowych pozwala na ustalenie dla nich standardowych wartości i stworzenie zbioru norm dla porównań przyszłych wyników.

Przydatne narzędzie w pracy dyrektorów finansowych, księgowych, menedżerów odpowiedzialnych za produkcję i sprzedaż, doradców finansowych, właścicieli firm i studentów.

Spis treści:

JAK KORZYSTAĆ Z TEJ KSIĄŻKI

ROZDZIAŁ l. CZY FIRMA PRZYNOSI ZYSK? ANALIZA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
CO DZIEJE SIĘ Z PIENIĘDZMI ZA SPRZEDANE WYROBY?
ANALIZA PIONOWA
Przychód ze sprzedaży (górny wiersz rachunku zysków i strat)
Marża brutto
Zysk ze sprzedaży (operacyjny)
Zysk brutto
Zysk netto (dolny wiersz rachunku zysków i strat)
ILE KOSZTUJE FIRMĘ WYTWORZENIE PRODUKTU?
KOSZT WYTWORZENIA SPRZEDANYCH PRODUKTÓW
KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU ORAZ KOSZTY SPRZEDAŻY
W JAKI SPOSÓB FIRMA ZARZĄDZA PRZEPŁYWAMI PIENIĘŻNYMI?

ROZDZIAŁ 2. STAN FINANSÓW FIRMY: ANALIZA BILANSU
ZAPOZNAJEMY SIĘ Z BILANSEM
AKTYWA
Aktywa rzeczowe
PASYWA
KAPITAŁ WŁASNY
KAPITAŁ OBROTOWY
WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ
WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI
WYPŁACALNOŚĆ FIRMY
WSKAŹNIKI DŹWIGNI FINANSOWEJ

ROZDZIAŁ 3. ANALIZA ”GÓRNEGO WIERSZA”: WSKAŹNIKI ZARZĄDZANIA SPRZEDAŻĄ
JAKI JEST WPŁYW SPRZEDAŻY NA ZYSK I PRZYCHÓD?
ANALIZA PIONOWA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Marża brutto
Zysk ze sprzedaży (operacyjny)
Zysk brutto
Zysk netto (dolny wiersz rachunku zysków i strat)
ILE KOSZTUJE FIRMĘ SPRZEDAŻ?
Koszty bezpośrednie (koszty wytworzenia sprzedanych produktów)
Bezpośrednie koszty robocizny
Koszty pośrednie
Koszty ogólnego zarządu oraz koszty sprzedaży
Koszty ogólne
W JAKI SPOSÓB SPRZEDAŻ WPŁYWA NA SYTUACJĘ FINANSOWĄ FIRMY?
Sprzedaż a aktywa
Sprzedaż a kapitał
Sprzedaż a kapitał obrotowy
W JAKI SPOSÓB SPRZEDAŻ STANOWI ”DŹWIGNIE” DLA FIRMY?
CZY SPRZEDAŻ PRZYNOSI ZYSKI?
ANALIZA PROGU RENTOWNOŚCI
CO TO JEST EFEKTYWNOŚĆ SPRZEDAŻY?
NALEŻNOŚCI
Porównywanie należności i sprzedaży
Średni cykl należności
Limit kredytu
Zaległe zamówienia
CZY MOŻNA ZREALIZOWAĆ ZAMÓWIENIA?
SPRZEDAŻ A ZAPASY

ROZDZIAŁ 4. KONTROLA WYDATKÓW: ANALIZA KOSZTÓW
OCENA KOSZTÓW ROBOCIZNY
JAKI JEST WPŁYW KOSZTÓW WYTWORZENIA SPRZEDANYCH PRODUKTÓW (KOSZTÓW BEZPOŚREDNICH) NA ZYSKOWNOŚĆ?
JAKI JEST WPŁYW KOSZTÓW POŚREDNICH NA ZYSK?
Koszty pośrednie przypadające na jednostkę wytworzonego produktu
KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU ORAZ KOSZTY SPRZEDAŻY
Koszty ogólne
OCENA WPŁYWU KOSZTÓW NA ZYSK ZE SPRZEDAŻY
W JAKI SPOSÓB OCENIAMY ZAKUPY, NALEŻNOŚCI I WYDATKI?
WYWIĄZYWANIE SIĘ ZE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG PRZY JEDNOCZESNEJ REDUKCJI KOSZTÓW
KONTROLA ZAPASÓW
Zapasy a koszty wytworzenia sprzedanych produktów
Średni cykl zapasów
Sprzedaż a zapasy
Kapitał obrotowy a zapasy
JAKI JEST ZWIĄZEK KOSZTÓW ZE SPRZEDAŻĄ I ZYSKIEM?
CZY FIRMA PRZYNOSI ZYSK?
KOSZTY A PRÓG RENTOWNOŚCI

ROZDZIAŁ 5. ANALIZA WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH: PRACA MENEDŻERA ODPOWIEDZIALNEGO ZA NALEŻNOŚCI

OCENA SYTUACJI GOTÓWKOWEJ FIRMY
W JAKI SPOSÓB NALEŻNOŚCI WPŁYWAJĄ NA STAN GOTÓWKI?
Wskaźnik rotacji należności
Porównywanie należności i sprzedaży
Średni cykl należności
OCENA TERMINOWOŚCI WYSTAWIANIA FAKTUR I INKASOWANIA NALEŻNOŚCI
Inkasowanie należności z bieżącego okresu obrachunkowego a poniesione koszty
Faktury z poprzedniego okresu obrachunkowego a koszty z bieżącego okresu
Faktury z poprzedniego okresu a suma zainkasowanych należności
Limit kredytu
MIERZENIE ZDOLNOŚCI KLIENTA DO SPŁATY ZADŁUŻENIA
Metoda upłynnienia

ROZDZIAŁ 6. KONTROLA WYDATKÓW PIENIĘŻNYCH: PRACA MENEDŻERA ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZOBOWIĄZANIA

W JAKI SPOSÓB WYDATKI WPŁYWAJĄ NA SYTUACJĘ GOTÓWKOWĄ FIRMY?
BILANSOWANIE ZAKUPÓW, NALEŻNOŚCI I WYDATKÓW
WYWIĄZYWANIE SIĘ ZE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG
CZY FIRMA JEST W STANIE WYWIĄZAĆ SIĘ ZE SWOICH ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH?
Wskaźniki płynności finansowej

ROZDZIAŁ 7. SKUTECZNE ZASPOKAJANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA PRODUKTY:
PRACA MENEDŻERA ODPOWIEDZIALNEGO ZA PRODUKCJĘ
JAKI JEST WPŁYW WIELKOŚCI PRODUKCJI NA KOSZTY I ZYSKI?
Próg rentowności
Koszty zmienne
Przychody ze sprzedaży
Wydajność zakładu
ANALIZA I SZACOWANIE KOSZTÓW BEZPOŚREDNICH (KOSZTÓW WYTWORZENIA SPRZEDANYCH PRODUKTÓW)
KOSZTY ROBOCIZNY – ANALIZA I WYKORZYSTANIE
Bezpośrednie i pośrednie koszty robocizny
Bezpośrednie koszty robocizny a sprzedaż
ROZLICZENIE KOSZTÓW POŚREDNICH PRODUKCJI
Koszty ogólnego zarządu oraz koszty sprzedaży
Koszty ogólne

DODATEK
NARZĘDZIA MATEMATYCZNE ANALIZY FINANSOWEJ I OPERACYJNEJ
OBLICZANIE WARTOŚCI ŚREDNIEJ
ANALIZA ODCHYLEŃ
WYZNACZANIE TRENDÓW
WSKAŹNIKI
SPORZĄDZANIE WYKRESÓW
SŁOWNICZEK
INDEKS

Zobacz inne książki z analizy fundamentalnej:

WYDANIE IV

Książka służy pomocą w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa. Przedstawia sposób obliczania, interpretację i zastosowania ponad 200 wskaźników, stanowiących najskuteczniejsze metody oceny wyników finansowych firm. Włączone do systemu rachunkowości, wskaźniki umożliwią sprawowanie systematycznej kontroli nad zyskownością przedsiębiorstwa i jego stabilnością finansową. Przedstawione wskaźniki są usystematyzowane według podstawowych zagadnień:
– Analiza rachunku wyników
– Analiza bilansu
– Zarządzanie sprzedażą
– Kontrola wydatków i kosztów
– Zarządzanie należnościami
– Zobowiązania płatnicze
– Koszty produkcji
– Metody matematyczne i statystyczne analizy finansowej.

Wykorzystanie wskaźników finansowych przynosi wiele wymiernych korzyści. Mogą być użyte zarówno do bieżącej analizy sytuacji firmy, jak i prognozowania. Stosowanie wskaźników przez kilka okresów obrachunkowych pozwala na ustalenie dla nich standardowych wartości i stworzenie zbioru norm dla porównań przyszłych wyników.

Przydatne narzędzie w pracy dyrektorów finansowych, księgowych, menedżerów odpowiedzialnych za produkcję i sprzedaż, doradców finansowych, właścicieli firm i studentów.

Spis treści:

JAK KORZYSTAĆ Z TEJ KSIĄŻKI

ROZDZIAŁ l. CZY FIRMA PRZYNOSI ZYSK? ANALIZA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
CO DZIEJE SIĘ Z PIENIĘDZMI ZA SPRZEDANE WYROBY?
ANALIZA PIONOWA
Przychód ze sprzedaży (górny wiersz rachunku zysków i strat)
Marża brutto
Zysk ze sprzedaży (operacyjny)
Zysk brutto
Zysk netto (dolny wiersz rachunku zysków i strat)
ILE KOSZTUJE FIRMĘ WYTWORZENIE PRODUKTU?
KOSZT WYTWORZENIA SPRZEDANYCH PRODUKTÓW
KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU ORAZ KOSZTY SPRZEDAŻY
W JAKI SPOSÓB FIRMA ZARZĄDZA PRZEPŁYWAMI PIENIĘŻNYMI?

ROZDZIAŁ 2. STAN FINANSÓW FIRMY: ANALIZA BILANSU
ZAPOZNAJEMY SIĘ Z BILANSEM
AKTYWA
Aktywa rzeczowe
PASYWA
KAPITAŁ WŁASNY
KAPITAŁ OBROTOWY
WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ
WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI
WYPŁACALNOŚĆ FIRMY
WSKAŹNIKI DŹWIGNI FINANSOWEJ

ROZDZIAŁ 3. ANALIZA ”GÓRNEGO WIERSZA”: WSKAŹNIKI ZARZĄDZANIA SPRZEDAŻĄ
JAKI JEST WPŁYW SPRZEDAŻY NA ZYSK I PRZYCHÓD?
ANALIZA PIONOWA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Marża brutto
Zysk ze sprzedaży (operacyjny)
Zysk brutto
Zysk netto (dolny wiersz rachunku zysków i strat)
ILE KOSZTUJE FIRMĘ SPRZEDAŻ?
Koszty bezpośrednie (koszty wytworzenia sprzedanych produktów)
Bezpośrednie koszty robocizny
Koszty pośrednie
Koszty ogólnego zarządu oraz koszty sprzedaży
Koszty ogólne
W JAKI SPOSÓB SPRZEDAŻ WPŁYWA NA SYTUACJĘ FINANSOWĄ FIRMY?
Sprzedaż a aktywa
Sprzedaż a kapitał
Sprzedaż a kapitał obrotowy
W JAKI SPOSÓB SPRZEDAŻ STANOWI ”DŹWIGNIE” DLA FIRMY?
CZY SPRZEDAŻ PRZYNOSI ZYSKI?
ANALIZA PROGU RENTOWNOŚCI
CO TO JEST EFEKTYWNOŚĆ SPRZEDAŻY?
NALEŻNOŚCI
Porównywanie należności i sprzedaży
Średni cykl należności
Limit kredytu
Zaległe zamówienia
CZY MOŻNA ZREALIZOWAĆ ZAMÓWIENIA?
SPRZEDAŻ A ZAPASY

ROZDZIAŁ 4. KONTROLA WYDATKÓW: ANALIZA KOSZTÓW
OCENA KOSZTÓW ROBOCIZNY
JAKI JEST WPŁYW KOSZTÓW WYTWORZENIA SPRZEDANYCH PRODUKTÓW (KOSZTÓW BEZPOŚREDNICH) NA ZYSKOWNOŚĆ?
JAKI JEST WPŁYW KOSZTÓW POŚREDNICH NA ZYSK?
Koszty pośrednie przypadające na jednostkę wytworzonego produktu
KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU ORAZ KOSZTY SPRZEDAŻY
Koszty ogólne
OCENA WPŁYWU KOSZTÓW NA ZYSK ZE SPRZEDAŻY
W JAKI SPOSÓB OCENIAMY ZAKUPY, NALEŻNOŚCI I WYDATKI?
WYWIĄZYWANIE SIĘ ZE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG PRZY JEDNOCZESNEJ REDUKCJI KOSZTÓW
KONTROLA ZAPASÓW
Zapasy a koszty wytworzenia sprzedanych produktów
Średni cykl zapasów
Sprzedaż a zapasy
Kapitał obrotowy a zapasy
JAKI JEST ZWIĄZEK KOSZTÓW ZE SPRZEDAŻĄ I ZYSKIEM?
CZY FIRMA PRZYNOSI ZYSK?
KOSZTY A PRÓG RENTOWNOŚCI

ROZDZIAŁ 5. ANALIZA WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH: PRACA MENEDŻERA ODPOWIEDZIALNEGO ZA NALEŻNOŚCI

OCENA SYTUACJI GOTÓWKOWEJ FIRMY
W JAKI SPOSÓB NALEŻNOŚCI WPŁYWAJĄ NA STAN GOTÓWKI?
Wskaźnik rotacji należności
Porównywanie należności i sprzedaży
Średni cykl należności
OCENA TERMINOWOŚCI WYSTAWIANIA FAKTUR I INKASOWANIA NALEŻNOŚCI
Inkasowanie należności z bieżącego okresu obrachunkowego a poniesione koszty
Faktury z poprzedniego okresu obrachunkowego a koszty z bieżącego okresu
Faktury z poprzedniego okresu a suma zainkasowanych należności
Limit kredytu
MIERZENIE ZDOLNOŚCI KLIENTA DO SPŁATY ZADŁUŻENIA
Metoda upłynnienia

ROZDZIAŁ 6. KONTROLA WYDATKÓW PIENIĘŻNYCH: PRACA MENEDŻERA ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZOBOWIĄZANIA

W JAKI SPOSÓB WYDATKI WPŁYWAJĄ NA SYTUACJĘ GOTÓWKOWĄ FIRMY?
BILANSOWANIE ZAKUPÓW, NALEŻNOŚCI I WYDATKÓW
WYWIĄZYWANIE SIĘ ZE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG
CZY FIRMA JEST W STANIE WYWIĄZAĆ SIĘ ZE SWOICH ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH?
Wskaźniki płynności finansowej

ROZDZIAŁ 7. SKUTECZNE ZASPOKAJANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA PRODUKTY:
PRACA MENEDŻERA ODPOWIEDZIALNEGO ZA PRODUKCJĘ
JAKI JEST WPŁYW WIELKOŚCI PRODUKCJI NA KOSZTY I ZYSKI?
Próg rentowności
Koszty zmienne
Przychody ze sprzedaży
Wydajność zakładu
ANALIZA I SZACOWANIE KOSZTÓW BEZPOŚREDNICH (KOSZTÓW WYTWORZENIA SPRZEDANYCH PRODUKTÓW)
KOSZTY ROBOCIZNY – ANALIZA I WYKORZYSTANIE
Bezpośrednie i pośrednie koszty robocizny
Bezpośrednie koszty robocizny a sprzedaż
ROZLICZENIE KOSZTÓW POŚREDNICH PRODUKCJI
Koszty ogólnego zarządu oraz koszty sprzedaży
Koszty ogólne

DODATEK
NARZĘDZIA MATEMATYCZNE ANALIZY FINANSOWEJ I OPERACYJNEJ
OBLICZANIE WARTOŚCI ŚREDNIEJ
ANALIZA ODCHYLEŃ
WYZNACZANIE TRENDÓW
WSKAŹNIKI
SPORZĄDZANIE WYKRESÓW
SŁOWNICZEK
INDEKS

Zobacz inne książki z analizy fundamentalnej:

Michael R. Tyran

Recenzje klientów:

Średnia ocena klientów:
70,90 
Liczba wszystkich recenzji: 0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.
Pomóż innymi Klientom dokonać udanego zakupu i dodaj recenzję

Napisz pierwszą recenzję “Wskaźniki finansowe”


Wróć do strony