Program Partnerski – Regulamin

Księgarnia internetowa, działająca pod adresem http://maklerska.pl/, prowadzona jest przez firmę Epilog, zarejestrowaną przez Burmistrza Miasta Puszczykowa z nr ewidencji 3150/06, nr NIP 777-257-89-78, nr REGON 300224090, z siedzibą przy ulicy Konopnickiej 6 w Puszczykowie.

Regulamin Programu Partnerskiego

 1. Regulamin określa warunki współpracy w Programie Partnerskim maklerska.pl między Partnerem i księgarnią internetową maklerska.pl. Użyte w regulaminie wyrażenia określają:
  • maklerska.pl – księgarnia internetowa, której właścicielem jest Epilog Daniel Jaworowicz z siedzibą w Puszczykowie przy ulicy Marii Konopnickiej 6
  • Partner – osoba fizyczna lub firma uczestnicząca w sprzedaży produktów oferowanych przez księgarnię maklerska.pl.
 2. Partnerem w programie partnerskim może zostać każda osoba fizyczna oraz firma, która wyrazi taką chęć i zaakceptuje warunki współpracy.
 3. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne i dobrowolne.
 4. Współpraca polegać będzie na pośrednictwie sprzedaży przez Partnera produktów oferowanych przez księgarnię internetową maklerska.pl
 5. W celu podjęcia współpracy należy wypełnić formularz rejestracyjny lub zgłosić się na adres marketing@maklerska.pl, wyrażając chęć dołączenia do Programu Partnerskiego. Wysłanie formularza lub wyrażenie chęci dołączenia do Programu Partnerskiego mailowo oznacza akceptację warunków współpracy oraz niniejszego regulaminu.
 6. Po weryfikacji danych, każdy Partner otrzyma unikalny link partnerski, zwany dalej Adresem Identyfikacyjnym (np. https://maklerska.pl/ref/maklerskapl/) oraz dostęp do panelu administracyjnego.
 7. Partner w ramach Programu Partnerskiego będzie polecał produkty z oferty maklerska.pl za pomocą wygenerowanych w panelu partnera linków afiliacyjnych. W tym celu może wykorzystać również dostępne w panelu banery (grafiki) lub te, stworzone na prośbę (w tym odpowiedni kod HTML).
 8. Polecenie klienta uważa się za złożenie zamówienia przez klienta w ciągu 90 dni od daty kliknięcia w baner partnerski.
 9. Za polecenie klienta Partner otrzyma prowizję w wysokości 5% od wartości zamówienia.
 10. Prowizje wypłacane są Partnerowi w dowolnej chwili, na jego życzenie. Aby poprosić o wypłatę prowizji, należy wysłać wiadomość e-mail na adres marketing@maklerska.pl.
 11. W celu wypłacenia prowizji, Partner będący osobą fizyczną, wystawia księgarni maklerska.pl rachunek do Umowy na odpowiednią kwotę (po wzór można zgłosić się na adres marketing@maklerska.pl). Partner będący firmą, wystawia odpowiednią fakturę.
 12. Warunkiem wypłacenia wynagrodzenia jest dostarczenie do maklerska.pl podpisanej Umowy w dwóch egzemplarzach na adres: Księgarnia internetowa maklerska.pl, Konopnickiej 6, 62-041 Puszczykowo. Wynagrodzenie będzie naliczane Partnerowi niezależnie od faktu spełnienia tego warunku.
 13. W przypadku zwrotu produktu przez klienta w ramach gwarancji lub obowiązującego prawa, naliczone Partnerowi prowizje zostaną odliczone od stanu jego konta.
 14. Maklerska.pl ma obowiązek poinformować Partnera o fakcie nie uznania jakiejś części jego prowizji, a na żądanie Partnera wyjaśnić ten fakt.
 15. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu będzie karane likwidacją konta.
 16. Podjęcie przez Partnera jakichkolwiek działań ocenionych przez maklerska.pl jako szkodliwe dla wyników sprzedaży sklepu, marki oraz dobrego imienia księgarni internetowej maklerska.pl, może być podstawą do natychmiastowego usunięcia konta i rozwiązania umowy z Partnerem.
 17. Na dezaktywowane konto nie wpływają żadne nowe środki. Informacja o dotychczas zebranych jest jednak nadal przechowywana w bazie. Partner ma prawo wypłacić środki skumulowane na dezaktywowanym koncie.
 18. Punkt 17 nie dotyczy sytuacji, gdy dezaktywacja konta była spowodowana nieuczciwymi działaniami Partnera, które miały lub mogły mieć wpływ na wysokość prowizji należnej Partnerowi. Mowa tu o próbach włamania się do systemu Programu Partnerskiego lub księgarni internetowej maklerska.pl, składaniu fałszywych zamówień i innych działaniach, które nie spowodowały faktycznego wpływu pieniędzy na konto maklerska.pl lub spowodowały wpływ tylko tymczasowy.
 19. Maklerska.pl nie bierze odpowiedzialności za pominięcie Partnera w przypadku ręcznego skasowania pliku cookie przez Klienta lub nieprawidłowego odczytania skryptów z powodu niekompatybilności przeglądarki internetowej.
 20. Maklerska.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, o czym powiadomi Partnerów.

Zobacz: Program Partnerski – pytania i odpowiedzi