STRATEGIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI POLSKICH SPÓŁEK GIEŁDOWYCH

Kategoria:
Wydawnictwo: SGH
ISBN: 9788373788688
Okładka: miękka
stron: 196
Wymiary: B5

49,90 

Podziel się ze znajomymi:

Opis

Ze wstępu:

Problematyka społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, jako obszaru badań akademickich i ważnego komponentu strategii korporacyjnych, jest stosunkowo młoda. Sam termin pojawił się dopiero na przełomie lat 70. i 80. XX wieku, kiedy powstały liczne wielonarodowe korporacje. Niedługo potem istotnym jego elementem stało się pojęcie „interesariusze” (stakeholders) wprowadzone przez Edwarda Freemana w słynnej książce Strategic management: a stakeholder approach. Jak pisze prof. Aluchna w rozdziale drugim: „Zakłada się, że włączanie oczekiwań interesariuszy w działalność przedsiębiorstw jest całkowicie dobrowolne i nie podlega żadnym formalnym regulacjom i jest postrzegane jako proces podnoszenia standardów działalności gospodarczej. Proces ten jest wynikiem wzrostu świadomości konsumentów i znaczenia organizacji społecznych i pozarządowych. Przedsiębiorstwa i instytucje odpowiedzialne społecznie nie tylko działają zgodnie z obowiązującym prawem, ale również przestrzegają wysokich norm etycznych i moralnych”.

W wydanej wcześniej książce postawiliśmy tezę, że po zaledwie 30 latach, co w historii nauki, dla dyscypliny naukowej, jest okresem wczesnej młodości i budowania fundamentów, obszar CSR będzie wymagał znacznego przeformułowania swojego paradygmatu, modeli poznawczych i metodologii. Uznaliśmy wtedy, że zasadnicze powody są dwa. Pierwszy, to nowe technologie leżące u podstaw transformacji dotychczasowej industrialno-produkcyjnej gospodarki w tzw. Nową Gospodarkę. Drugi, to nowe cechy klienta, wynikające po części z dostępu do tych technologii, a po części ze zmian w społecznych systemach wartości, głównie – choć nie wyłącznie – młodego pokolenia.

Dlatego też poprzednie badania podporządkowaliśmy poszukiwaniu tych zjawisk w relacjach między firmami a ich otoczeniem w postaci różnych grup interesariuszy, podlegających zmianom pod wpływem owych głównych czynników. Ostatnie lata pokazują, że najnowszą radykalną innowacją w tym otoczeniu jest „sieciowość”. Jego funkcjonowanie zaczyna podlegać nowemu rodzajowi logiki – „logiki sieciowej”, która jest wynikiem łącznego oddziaływania – swoistej synergii – wielu różnych technologii tzw. V Fali rewolucji komputerowej. Poprzednie Fale zmieniały świat zdominowany przez hierarchię w świat, w którym się pojawiły, na dużą skalę, równolegle, „struktury heterarchiczne”. V Fala natomiast wprowadza ważny i niezbędny element zaawansowanej logiki sieciowej, którą jest „struktura hiperarchiczna”, będąca siecią multipołączeń między ludźmi, organizacjami i przedmiotami (produktami), zmieniającą wszystkie hierarchie przez umożliwienie bezpośredniego dostępu każdego do każdego (peer-to-peer) i przez wynikającą stąd symetrię informacyjną, gdzie wszystkie te procesy działają w czasie realnym.

Nadejście logiki sieciowej i możliwości, jakie stwarzają struktury hiperarchiczne, w których odległość nie ma znaczenia – umarła, jak mówi T. Friedman – diametralnie zmienia wczorajszą sytuację. Logika sieci daje nawet pojedynczej osobie, umiejącej tę logikę wykorzystać, ogromną siłę, z którą nawet wielkie firmy muszą się liczyć.

Problematyka społecznej odpowiedzialności biznesu staje się dziś istotną częścią zarządzania. Nie ma powodu, żeby sądzić, że ważny teoretycznie i praktycznie obszar, zarówno w warstwie koncepcyjnej, jak i konkretnych działaniach organizacyjnych firm, mógł uniknąć wpływu tej nowej, dominującej logiki. Celem poprzedniego etapu było zatem prześledzenie różnych kanałów i form tego wpływu oraz ich konsekwencji dla procesu budowania strategii przedsiębiorstw.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „STRATEGIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI POLSKICH SPÓŁEK GIEŁDOWYCH”