Andrzej Sołdek

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uczestniczył w szkoleniach z zakresu zarządzania aktywami organizowanych przez wiodące światowe szkoły biznesu: IMD, Harvard Business School, Yale SOM, EDHEC. Posiada licencje maklera, doradcy inwestycyjnego oraz certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA). Od początku kariery zawodowej jest związany z podmiotami z sektora finansowego, w których na poziomie zarządczym odpowiadał za zarządzanie aktywami, finanse i kontroling oraz zarządzanie ryzykiem. Pełnił też funkcję członka rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w Warszawie i prywatnych. Autor artykułów naukowych o rynku emerytalnym i kapitałowym oraz panelista na konferencjach naukowych i sektorowych poświęconych tym zagadnieniom.

Liczba produktów: 1