Modelowanie ryzyka inwestycyjnego

Kategoria:
Wydawnictwo: CeDeWu
ISBN: 9788381026116
Okładka: Miękka
stron: 254
Wymiary: 16.5 cm x 23.5 cm

79,90 

Podziel się ze znajomymi:

Opis

Modelowanie ryzyka inwestycyjnego staje się podstawowym punktem odniesienia w zakresie podejmowania decyzji względem różnego rodzaju przedsięwzięć gospodarczych. Problematyka modelowania ryzyka jest szczególnie bliska inwestorom instytucjonalnym i indywidualnym, umiejętność budowania modeli w celu oceny ryzyka inwestycyjnego ma dziś szczególnie istotne znaczenie dla osób z banków, przedsiębiorstw, funduszy inwestycyjnych, firm konsultingowych, instytucji publicznych realizujących programy i projekty inwestycyjne ze środków UE w związku z rosnącą niepewnością i nieprzewidywalnością przyszłych wydarzeń gospodarczych w kraju i na świecie.

Książka w sposób przystępny i umiejętny przedstawia najważniejsze metody i techniki w obszarze modelowania oraz oceny ryzyka inwestycyjnego. Autor przedstawia na trafnie dobranych przykładach zasady działania symulacji Monte Carlo przy ocenie ryzyka inwestycyjnego wraz z uwzględnieniem koncepcji Value at Risk – wartości zagrożonej. Prezentuje możliwości zastosowań arkusza kalkulacyjnego dla potrzeb prognozy i oceny ryzyka z wykorzystaniem modeli ekonometrii klasycznej oraz możliwości zastosowania darmowego programu GRETL przy budowie modeli szeregów czasowych – AR, MA, ARMA, ARIMA, ARCH, GARCH. W ostatniej części książki autor przedstawia możliwości zastosowań wyceny opcji realnych w ramach oceny ryzyka opłacalności inwestycji, a także przedstawia sposoby optymalizacji dyskretnej za pomocą narzędzia zamieszczonego w arkuszu kalkulacyjnym – SOLVER. Jest to pierwsza pozycja w Polsce, w której można znaleźć praktyczne zastosowania większości metod umożliwiających ocenę ryzyka inwestycyjnego. Dzięki zastosowaniu arkusza kalkulacyjnego wraz z darmowym programem GRETL w książce położono główny nacisk na przystępne przekazanie wiedzy dotyczącej metod oceny ryzyka, tak by można było od razu stosować przyswojony materiał w praktyce.

Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział 1. Inwestowanie i ryzyko

Kierunki rozwoju inwestycji

Ryzyko w teorii i praktyce

Niepewność a ryzyko w procesie inwestycyjnym

Podstawowe miary ryzyka

Rozdział 2. Ryzyko a symulacja Monte Carlo

Wprowadzenie do symulacji Monte Carlo

Wybrane rozkłady prawdopodobieństwa

Symulacja MC, statystyki opisowe, analizy

Symulacja wybranych wskaźników finansowych

Symulacja Monte Carlo a biznesplan

Zastosowanie symulacji Monte Carlo na rynkach kapitałowych

Rozdział 3. Value at Risk – koncepcja wartości zagrożonej

Co to jest wartość zagrożona?

Wartość zagrożona a symulacja Monte Carlo

Kredyt a wartość zagrożona

Pomiar ryzyka portfela inwestycyjnego

Rozdział 4. Prognozowanie w oparciu o modele regresji

Zastosowanie modeli regresji w ocenie ryzyka (bilans, beta)

Szacowanie modelu regresji z jedną zmienną

Szacowanie modelu z wieloma zmiennymi

Weryfikacja formalna

Modele nieliniowe linearyzowane

Rozdział 5. Zastosowanie modeli szeregów czasowych

Modele szeregów czasowych w ocenie ryzyka

Model autoregresji AR

Model średniej ruchomej MA

Model autoregresji ze średnią ruchomą ARMA

Model autoregresji ze średnią ruchomą i różnicowaniem ARIMA

Model autoregresji z heteroskedastycznością warunkową ARCH

Model uogólnionej autoregresji z heteroskedastycznością warunkową GARCH i jego odmiany

Rozdział 6. Ryzyko inwestycji rzeczowych – opcje realne

Co to są opcje realne

Zastosowanie opcji realnych w praktyce w ramach oceny ryzyka

Rodzaje opcji realnych

Modele wyceny opcji: model Blacka-Scholesa i model dwumianowy

Proste i złożone opcje realne

Zastosowanie modeli szeregów czasowych przy wycenie opcji realnych

Rozdział 7. Ryzyko i optymalizacja

Zastosowanie optymalizacji w praktyce

Dyskretna optymalizacja a portfel inwestycyjny

Sprzężenie symulacji Monte Carlo z optymalizacją dyskretną

Zakończenie

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Modelowanie ryzyka inwestycyjnego”